Konkursy

Regulamin akcji promocyjnej „Kupuję taniej z »Kroniką«

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji promocyjnej jest Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” z siedzibą przy ul. Żywieckiej 118, 43-300 Bielsko-Biała, we współpracy z podmiotami wymienionymi w § 3, pkt. 3.

 2. Akcja promocyjna organizowana jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy regulamin i prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 4. Czas trwania akcji promocyjnej: od 24 luty 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku.

 5. Akcja promocyjna zostanie ogłoszona w tygodniku „Kronika Beskidzka”, w którym (w wydaniach 24.02.2022-23.06.2022 r.) zostaną wydrukowane kupony rabatowe upoważniające okaziciela do zakupu produktów/usług w obniżonych cenach.

 6. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 7. Wszelkie informacje o promocji znajdują się również na stronie internetowej Organizatora – www.kronika.beskidzka.pl

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnictwo w akcji promocyjnej jest dobrowolne.

 2. Uczestnikiem akcji promocyjnej może być każda osoba, która w terminie 24.02.2022r. – 30.06.2022 r., na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, dokona zakupów w punktach opisanych w § 3, pkt. 3, z wykorzystaniem kuponów wydrukowanych w tygodniku „Kronika Beskidzka”.

§ 3

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Warunkiem skorzystania z akcji promocyjnej jest zakup wydania papierowego „Kroniki Beskidzkiej” w terminie 24.02.202223.06.2022 r.

 2. Uczestnik może dokonać zakupów produktów/usług z kodami rabatowymi opublikowanymi na kolumnie pod nazwą: „Kupuję taniej z »Kroniką«” (obowiązują wyłącznie oryginalne, wycięte z gazety kupony; kserokopie nie są uznawane).

 3. Podmioty udzielające rabatów:

 • MONO Pâtisserie & Bistro BIELSKO-BIAŁA, UL. BARLICKIEGO 13

 • Fizjostacja, BIELSKO-BIAŁA, UL. BRODZIŃSKIEGO 52

 • Kafejka Game&Bar, BIELSKO-BIAŁA, UL. STEFANA BATOREGO 6

 • Beauty Perfect salon fryzjersko-kosmetyczny, CZECHOWICE-DZIEDZICE UL. LEGIONÓW 83a

 • Stoisko papiernicze w DH Klimczok, BIELSKO-BIAŁA, UL. CYNIARSKA 11

 • Limak Auto Spa, BIELSKO-BIAŁA, UL. SZAROTKI 33

 • Stek i wino, BIELSKO-BIAŁA, UL. RATUSZOWA 3

 • GardenJa, CZECHOWICE-DZIEDZICE, UL. OLSZYNA 17

 • Satis, BIELSKO-BIAŁA, UL. TRAUGUTTA 12

 • Multicoolty, BIELSKO-BIALA, UL. PODCIENIE 2A

 • Zanshin.pl, sklep internetowy

 1. Weryfikacją kuponów zajmują się sprzedawcy/kasjerzy zatrudnieni w punktach, o których mowa § 3, pkt. 3.
  § 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygania kwestii spornych związanych z akcją promocyjną.

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu na najśmieszniejszego Mema (na Facebooku)

14/02/2022

Regulamin konkursu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

& 1

 

 1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” z siedzibą przy ul. Żywieckiej 118, 43-300 Bielsko-Biała.

 

 1. Konkurs organizowany jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy regulamin i prowadzony jest na fanpage’u „Kroniki Beskidzkiej” na platformie Facebook.

 

 1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

 1. Czas trwania konkursu: od 14 lutego 2022 roku (15.00) do 28 lutego 2022 roku (20.00).

 

 1. Konkurs zostanie ogłoszony na fanpage’u „Kroniki Beskidzkiej”, na portalu Facebook.

 

& 2

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

 

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która w terminie 14-28.02.2021 r. prześle stworzonego przez siebie mema na jednym z podanych przez Organizatora zdjęć oraz napisze komentarz o treści „WYSŁANE” pod postem konkursowym na fanpage’u „Kroniki Beskidzkiej” na Facebooku. Każdy uczestnik może dokonać nieograniczonej ilości zgłoszeń.

 

& 3

 

ZASADY KONKURSU

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest stworzenie przez uczestnika mema na wybranym z przedstawionych przez organizatora zdjęć. Każdy uczestnik może dokonać nieograniczonej ilości zgłoszeń.

 

 1. Stworzonego przez siebie mema należy przesłać na adres marketing@kronika.beskidzka.pl w tytule napisać „Konkurs – Memy”, a w wiadomości zawrzeć Imię, Nazwisko oraz Numer Telefonu, a w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u „Kroniki Beskidzkiej” na Facebooku napisać „WYSŁANE”

 

 1. Redakcyjne jury spośród wszystkich opublikowanych zdjęć wyłoni jedno najśmieszniejsze, które wygra nagrodę główną oraz zostanie wybranych kilka wyróżnień. Wszystkie wyróżnione memy znajdą się na łamach Kroniki Beskidzkiej.

 

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 marca o 15.00, w komentarzu pod postem konkursowym.

 

& 4

 

NAGRODY

 

 1. Nagrody w konkursie:

 

 1. a) za zajęcie 1 miejsca – Słuchawki AirPods (3. generacji) oraz umieszczenie mema na łamach tygodnika Kronika Beskidzka

 

 1. b) wyróżnienia – zestawy gadżetów Kroniki Beskidzkiej i książek oraz umieszczenie mema na łamach tygodnika Kronika Beskidzka

 

 1. Nagrody będą do odebrania w redakcji „Kroniki Beskidzkiej” przy ul. Żywieckiej 118 w Bielsku-Białej, w terminie do 15.03.2022r. włącznie.

 

& 5

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygania kwestii spornych związanych z konkursem.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

Regulamin konkursu świątecznego (na Facebooku)

16/12/2021

Regulamin konkursu świątecznego

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” z siedzibą przy ul. Żywieckiej 118, 43-300 Bielsko-Biała.

2. Konkurs organizowany jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy regulamin i prowadzony jest na fanpage’u „Kroniki Beskidzkiej” na platformie Facebook.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

4. Czas trwania konkursu: od 16 grudnia 2021 roku (17.00) do 27 grudnia 2021 roku (20.00).

5. Konkurs zostanie ogłoszony na fanpage’u „Kroniki Beskidzkiej”, na portalu Facebook.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która w terminie 17-27.12.2021 r. umieści określone w § 3 pkt. 1 zdjęcie ze świątecznym numerem Kroniki Beskidzkiej pod konkursowym postem na fanpage’u „Kroniki Beskidzkiej” na Facebooku.

§ 3

ZASADY KONKURSU

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie fotografii przedstawiającej choinkę lub świąteczne wnętrze ze świątecznym, papierowym numerem Kroniki Beskidzkiej

2. Zdjęcie należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u „Kroniki Beskidzkiej” na Facebooku.

3. Redakcyjne jury spośród wszystkich opublikowanych zdjęć wyłoni minimum 6 najlepszych.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 grudnia o 16.00, w komentarzu pod postem konkursowym.

§ 4

NAGRODY

1. Nagrody w konkursie:

a) za zajęcie 1 miejsca – VOUCHER do SPA Czarny Groń na kwotę 200 zł,

b) za zajęcie 2 miejsca – Voucher dla dwóch osób na całodzienny relaks w Terma Bania,

c) za zajęcie 3 miejsca – Spinki do koszuli od firmy Recman oraz zestaw kosmetyków,

d/ za zajęcie 4 miejsca – Krawat od firmy Recman oraz zestaw kosmetyków,

Nagrody pocieszenia (miejsca 5, 6 lub dalsze): Zestawy książek, kronikarskich gadżetów, karnety na narty oraz do strefy relaksacyjno-wypoczynkowej do Czarnego Gronia.

2. Nagrody są do odebrania w redakcji „Kroniki Beskidzkiej” przy ul. Żywieckiej 118 w Bielsku-Białej, w terminie do 10.01.2022r. włącznie.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygania kwestii spornych związanych z konkursem.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

 

Regulamin konkursów „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” i „Kroniki Beskidzkiej”

 

Ustala się ujednolicone dla wszystkich uczestników zasady organizowania konkursów, plebiscytów, typowania, rozdawania nagród za pośrednictwem kuponów oraz krzyżówek, dalej zwanych konkursem.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursów jest Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o. wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bielska-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144865, zwane dalej Organizatorem.
Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich konkursów, organizowanych dla czytelników „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” i „Kroniki Beskidzkiej” dla których nie został ustanowiony odrębny regulamin.

Dla konkursów, dla których został stworzony odrębny szczegółowy regulamin, niniejszy regulamin ma zastosowanie jedynie w tych kwestiach, które nie zostały uregulowane w odrębnym, szczegółowym regulaminie dla konkretnego konkursu.

 

II. OSOBY UPRAWNIONE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonywać mogą wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Z konkursu wyłączeni są pracownicy organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

 

III. ZASADY KONKURSU

Szczegółowe zasady konkursów są każdorazowo publikowane na łamach gazet: „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” i „Kroniki Beskidzkiej” i na stronach internetowych ww. gazet.

W każdym z konkursów, których dotyczy niniejszy regulamin, mogą wziąć udział osoby, które w dniu edycji konkursu zakupiły aktualne wydanie „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” lub „Kroniki Beskidzkiej”, w którym zamieszczone były zasady konkursu i odpowiedziały prawidłowo na pytanie konkursowe w sposób wskazany w opisie do konkursu, tj. listownie, telefonicznie lub osobiście, z zachowaniem podanego w informacji konkursowej terminu.

W informacji konkursowej wskazany jest również termin rozwiązania konkursu oraz sposób wyłonienia zwycięzców konkursu.

 

IV. KONKURSY W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

W przypadku korzystania z serwisu „Facebook” do przekazywania informacji na temat promocji lub do przeprowadzania promocji Organizator w pełni zwalnia serwis „Facebook” z odpowiedzialności.

Promocje nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane ani przeprowadzane przez serwis „Facebook”, ani z nim związane.

„Facebook” nie pomaga w przeprowadzaniu. Administrator promocji korzysta z serwisu „Facebook” do zarządzania promocją na własną odpowiedzialność.

 

V. NAGRODY I ICH ODBIÓR

Opis nagród rzeczowych, jakie są możliwe do wygrania w ramach konkursu, podany jest w informacji konkursowej.

Nagrody opodatkowane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Każdy czytelnik, biorący udział w jednym konkursie uprawniony jest do odbioru tylko jednej nagrody (jednego zestawu nagród) na kwartał. W przypadku, gdy w danym dniu na łamach „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” lub „Kroniki Beskidzkiej” zorganizowany jest więcej niż jeden konkurs, każdy czytelnik może wygrać tylko jedną nagrodę, nawet wówczas, gdy bierze udział w więcej niż jednym konkursie, którego dotyczy niniejszy regulamin. Powyższy zapis nie ma zastosowania do konkursów, dla których ustanowione zostały odrębne regulaminy, a niniejszy regulamin nie ma do nich zastosowania.

Nagrody będą do odbioru w siedzibie organizatora, w Cieszynie przy ul. B. Chrobrego 21, w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 118  lub w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 3, w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu. Organizator ma prawo do wyboru innych godzin oraz miejsca odbioru nagród.

Czytelnik, będący zwycięzcą konkursu jest zobowiązany do odbioru nagrody w terminie 30 dni od daty opublikowania przez organizatora wyników konkursu.

W przypadku nieodebrania nagrody we wskazanym 30-dniowym terminie następuje przepadek nagrody.

Przy odbiorze nagrody czytelnik zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego egzemplarza „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” lub „Kroniki Beskidzkiej” – zgodnie z informacją o konkursie zamieszczoną w tych tygodnikach, a także dokumentu tożsamości.
Organizator zastrzega sobie możliwość zażądania od zwycięzcy pokwitowania odbioru nagrody na stosownym formularzu.

W przypadku, gdy zwycięzca nie może osobiście stawić się po odbiór nagrody, może upoważnić do odbioru nagrody osobę trzecią. Pisemne upoważnienie powinno w swej treści zawierać imię i nazwisko zwycięzcy oraz osoby upoważnionej, a także ich adresy zamieszkania, oraz numer i serię dokumentu tożsamości. Osoba upoważniona winna stawić się po odbiór nagrody z dokumentem tożsamości.

Zwycięzcy spoza Cieszyna, Bielska-Białej lub Wadowic, nie zamieszkujący najbliższych okolic tych miast, mogą zwrócić się do organizatora na piśmie bądź telefonicznie, w terminie zakreślonym wyżej, o przesłanie nagrody pocztą, lub pocztą kurierską, na koszt organizatora, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy nagrodę stanowią bilety lub zaproszenia do kina lub imprezę rozrywkową, która odbywa się w Cieszynie, Bielsku-Białej lub Wadowicach, osoby te będą miały możliwość wyłącznie osobistego odbioru nagrody lub ewentualnie przez osobę upoważnioną.

Nagrody przyznane w konkursie nie podlegają spieniężeniu oraz wymianie na inne nagrody.
Nagrody przyznane w konkursie w postaci biletów wstępu, zaproszeń na koncerty, imprezy kulturalno-rozrywkowe oraz do kina nie są przeznaczone na sprzedaż.

Organizator może odmówić wydania nagrody w przypadku, gdy poweźmie uzasadnione podejrzenie, że osoba uprawniona do odbioru nagrody osobiście lub przy pomocy osób trzecich bierze udział w konkursach, organizowanych przez organizatora jedynie w celu osiągnięcia zysków, w szczególności w celu sprzedaży nagrody.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora, a także na stronach internetowych www.gzc.cieszyn.pl i www.kronika.beskidzka.pl

 

 

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptację warunków niniejszego regulaminu.