O nas

Adres redakcji

43-300 Bielsko-Biała, ul. St. Dubois 4
tel.: 33/812-58-78, 33/812-35-77
faks: 33/822-81-50
E-MAIL: redakcja@kronika.beskidzka.pl

Redaktor naczelny

Wojciech Małysz

Kierownik działu sportu

Artur Jarczok

Dziennikarze

Dariusz Bandoła, Ewa Faber, Tomasz Giżyński, Marcin Kałuski, Marcin Płużek, Beata Stekla, Paweł Szczotka, Natasza Wysocka, Wojciech Małysz, Mirosław Jamro

Stali współpracownicy

Rafał Bojdys, Anna Fabrowicz, Stanisław Gacek, Artur Kasprzykowski, Anna Orawczak, Andrzej Otczyk, Monika Dzięcioł, Piotr Wysocki, Zdzisław Niemiec, Artur Grabski

Wydawca

Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spółka z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. St. Dubois 4
tel.: 33/812-58-78, 33/812-35-77
faks: 33/822-81-50
E-MAIL:
wydawnictwo@kronika.beskidzka.pl
INTERNET: www.kronika.beskidzka.pl

Prezes

Mirosław Galczak

Biuro ogłoszeń i reklam

Czynne od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00
tel./faks: 33/822-76-37
tel.: 33/812-58-78, 33/812-35-77
e.kowalska@kronika.beskidzka.pl

Dział marketingu

Czynny od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00
tel./faks: 33/812-28-10
tel.: 33/811-98-89
marketing@kronika.beskidzka.pl

Poligrafia

Czynna od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00
tel./faks: 33/819-39-58
E-MAIL:
drukarnia@kronika.beskidzka.pl

Prenumerata

■ Poczta Polska – zamówienia można składać w urzędach pocztowych i u listonoszy powiatu bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.
■ RUCH SA – bezpośrednio na stronie
www.prenumerata.ruch.com.pl
tel.: 801 800 803 lub 22/693 70 00,
koszt połączenia wg taryfy operatora

WERSJA ELEKTRONICZNA

www.prasabeskidzka.pl

Druk

Agora-Poligrafia, Warszawa
ISSN 0867-0897, nr indeksu 362867

 

Za treść ogłoszeń redakcja ponosi odpowiedzialność w granicach wskazanych w ust. 2 art. 42 ustawy Prawo prasowe, nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

 

E-wydanie