O nas

MAŁOPOLSKA KRONIKA BESKIDZKA to dodatek publicystyczno–informacyjny do „Kroniki Beskidzkiej”, poświęcony powiatom wadowickiemu i suskiemu. Ukazuje się co czwartek.
Wydawca
„Wydawnictwo Prasa Beskidzka Spółka z o.o.”

43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 118
tel.: (33) 8123577, 8125878
www.kronika.beskidzka.pl
e.mail: wydawnictwo@kronika.beskidzka.pl
Prezes: Mirosław Galczak

Skład
„Wydawnictwo Prasa Beskidzka Spółka z o.o.”
Druk
AGORA S.A. Drukarnia,
ul. Daniszewska 27, 03-230 Warszawa
ISSN 0867-0897, nr indeksu 362867

 

PRZYJMOWANIE OGŁOSZEŃ

W siedzibie redakcji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.
Za treść ogłoszeń redakcja ponosi odpowiedzialność w granicach wskazanych w ust. 2 art. 42 ustawy Prawo prasowe, nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

E-wydanie