O nas

MAŁOPOLSKA KRONIKA BESKIDZKA to tygodnik publicystyczno–informacyjny, obejmujący zasięgiem trzy powiaty: wadowicki, suski i oświęcimski. Na rynku prasowym od 2 grudnia 2010 roku. Jest kontynuatorem istniejących od 1998 roku autonomicznych, ośmiokolumnowych wkładek „Kroniki Beskidzkiej”, przeznaczonych wyłącznie dla czytelników powiatów wadowickiego i suskiego. Ukazuje się co czwartek.

Redaktorem naczelnym jest Mirosław Galczak, który kieruje profesjonalnymi dziennikarzami w składzie: Tomasz Giżyński, Wojciech Ciomborowski i Bogdan Szpila.

Wydawca
„Wydawnictwo Prasa Beskidzka Spółka z o.o.”

43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 118
tel.: (33) 8123577, 8125878, fax: 8228150
www.kronika.beskidzka.pl
e.mail: wydawnictwo@kronika.beskidzka.pl
Prezes: Mirosław Galczak

Skład
„Wydawnictwo Prasa Beskidzka Spółka z o.o.”
Druk
Agora Poligrafia Sp. z o.o.

 

PRZYJMOWANIE OGŁOSZEŃ

W siedzibie redakcji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywanie skrótów, przeredagowywania i zmiany tytułów nadesłanych materiałów.

E-wydanie