Wydanie nr 9 z dnia 03.03.2023 r.

Zielone czeki, komu?

Chcą docenić tych, którzy w szczególny sposób dbają o środowisko. Pokazać najlepsze przykłady z całego regionu, by zachęcić innych do proekologicznego działania. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znów rozda „Zielone czeki”.

Katowicki fundusz rozpoczął już przyjmowanie zgłoszeń w kolejnej edycji konkursu „Zielone czeki”. To jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych przedsięwzięć w regionie, związanych z ochroną środowiska, o wieloletniej tradycji. Nagrody przyznawane są co roku z okazji Dnia Ziemi. Tegoroczny konkurs ma wyjątkowy charakter, bo przypada w roku jubileuszu 30-lecia działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Z tego powodu wśród nagród pojawi się specjalna statuetka oraz czeki opiewające na 10 tys. zł w każdej z czterech kategorii. Zgłoszenia przyjmowane są do końca marca.

– To będzie naprawdę wyjątkowa edycja tego konkursu. Każdy, kto weźmie w nim udział, ma szansę zdobyć niepowtarzalną statuetkę „Zielonych czeków” 30-lecia Funduszu. Mogę zdradzić, że przygotowaliśmy tylko pięć takich statuetek – cztery dla każdej kategorii oraz jedną, gdyby kapituła konkursu zdecydowała się na przyznanie w tym roku nagrody specjalnej. Niebawem je pokażemy, bo w tej chwili są jeszcze w fazie produkcji. Tym bardziej więc warto spróbować swoich sił i przysłać nam zgłoszenie – zachęca Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Tegoroczne „Zielone czeki” za działalność w 2022 roku zostaną przyznane w czterech kategoriach: „Ekologiczna osobowość roku”, w której mogą startować osoby fizyczne, „Gmina przyjazna dla czystego powietrza”, przeznaczonej dla gmin wiejskich, miejskich, miejsko-wiejskich oraz miast na prawach powiatu, „Inwestycja proekologiczna roku” dla beneficjentów pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którzy w 2022 roku zakończyli realizację zadania dofinansowanego ze środków tej instytucji. Ostatnia kategoria to „Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej”, w której o statuetkę mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z terenu województwa śląskiego prowadzące działalność proekologiczną.
O przyznaniu nagród decyduje kapituła knkursu. Poza wyjątkową statuetką „Zielonych czeków” 30-lecia Funduszu, nagrodami są czeki o wartości 10 tys. zł i dyplomy honorowe dla wyróżnionych, maksymalnie po dwa w każdej z kategorii. Regulamin konkursu pozwala kapitule również na przyznanie nagrody specjalnej. Laureatów poznamy do końca kwietnia.

Pierwsze Zielone Czeki z okazji Dnia Ziemi przyznane zostały przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 1994 roku. Od tego czasu, na przestrzeni niemal 30 lat, zmieniało się wiele – regulaminy, kategorie, statuetki i nagrody pieniężne. Nie zmienił się jednak prestiż nagrody, która do dzisiaj cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a otrzymują ją wyjątkowi ludzie, wyjątkowe projekty, wyjątkowe gminy, które działają na rzecz ochrony środowiska. Do tej pory przyznanych zostało już ponad 300 „Zielonych czeków”. (kredo)


Co w stawie piszczy? Sprawdź w sieci!

Wirtualny spacer po ornitologicznych zakątkach stawów i dolin rzecznych Wisły? Teraz to możliwe. Dzięki projektowi Live.Vistula.pl przygotowane zostały cudne krajobrazy w technice 360, które można podziwiać z perspektywy drona oraz widoku z ziemi.

– Piękno i bogactwo przyrodnicze czterech ptasich ostoi sieci Natura 2000 możemy teraz podziwiać online. Dzięki wykorzystaniu technologii 360, każdy może wirtualnie poznać czasem niedostępne, a równie często niedostrzegalne przyrodnicze ciekawostki chronionych obszarów zlokalizowanych w województwach śląskim i małopolskim – zauważa Mirosława Mierczyk-Sawicka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. – Jednym z głównych celów projektu Life.Vistula.pl jest edukacja na temat ptaków wodno-błotnych, w szczególności rybitwy rzecznej i ślepowrona, a ta specjalnie przygotowana na internetowy spacer strona jest do tego idealnym narzędziem – dodaje.

Oprócz Doliny Górnej Wisły, znajdującej się częściowo w powiecie cieszyńskim, można w ten sposób „odwiedzić” Dolinę Dolnej Skawy, Dolinę Dolnej Soły oraz stawy w Brzeszczach. Uzupełnieniem wycieczek krajobrazowych są interaktywne obrazy, przybliżające charakterystykę gatunków zwierząt i roślin zamieszkujących stawy i doliny rzek. W Dolinie Górnej Wisły, na internetowej platformie pod adresem www.lifevistula.mapa360.pl, możemy bliżej poznać torfowisko niedostępnego dla ruchu turystycznego rezerwatu przyrody Rotuz, znajdujące się na granicy gmin Chybie i Zabrzeg, przyrodę na koronie zapory na Zbiorniku Goczałkowickim i tzw. cofce tego sztucznego jeziora koło Zabłocia. Pod lupę można wziąć również stawy hodowlane w Landeku, staw Maciek w Goczałkowicach-Zdroju czy staw Barzyniec w Ochabach (na zdjęciu). Na tym ostatnim znajduje się niedawno wyremontowana wyspa, zasiedlana przez ślepowrony, rybitwę czy mewę śmieszkę. Do podglądania w internecie dostępna jest również okolica mostu na Wiśle w Drogomyślu.

Projekt Life.Vistula.pl prowadzony jest od 2018 roku przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach, we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie, Górnośląskim Kołem Ornitologicznym i Towarzystwem na rzecz Ziemi. Pieniądze na jego realizację pochodzą z programu Life Komisji Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Opracowanie wirtualnych wycieczek zostało sfinansowane ze środków tej ostatniej instytucji. (kredo)