Wydanie nr 31 z dnia 4.08.2023 r.

Warto być ostrożnym i rozważnym!

Nierzetelnych firm nie brakuje

Nie podejmujcie decyzji pochopnie, bądźcie czujni i rozważni, a jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, nie bójcie się pytać! Nieuczciwych wykonawców, chcących dorobić się na „Czystym Powietrzu” nie brakuje.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach apeluje o ostrożność przy wyborze firmy sprzedającej czy montującej nowe źródła energii w naszych domach z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”. – Prosimy naszych wnioskodawców i beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”. Płacicie państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła, na przykład pompy ciepła, i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”. Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwi wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny – zauważają pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wybór firmy sprzedającej urządzenie, jak i wykonującej jego montaż, leży po stronie wnioskodawców. To pole do popisu dla osób próbujących w łatwy sposób wzbogacić się. – Prosimy państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym pompy ciepła. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do waszego domu i potrzeb, niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba – uczula Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dlatego warto dokładnie i uważnie sprawdzić daną firmę i jej ofertę, jeszcze przed podpisaniem umowy, zwłaszcza jeśli mamy najmniejsze wątpliwości co do oferowanej ceny usługi i produktu, parametrów urządzenia lub instalacji czy warunków serwisowych i gwarancji.
– Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno-informacyjnym, sołtysem lub z nami. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Z pewnością nie zaszkodzi skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM, listy zielonych urządzeń i materiałów, dostępnej online, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości – wyjaśnia WFOŚiGW w Katowicach. Lista ta znajduje się pod adresem www.lista-zum.ios.edu.pl

– Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku. Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie. Zależy nam na państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze” – podkreśla WFOŚiGW w Katowicach.

Warto wiedzieć, że ani katowicki fundusz, ani Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie promują konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych. Dlatego naszą nieufność powinno wzbudzić powoływanie się danej firmy na partnerstwo z którymś z tych podmiotów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”. To nie ma uzasadnienia w praktyce! Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej – w naszym przypadku katowicki – oraz gminy (ponad 86 proc. gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl (kredo)


„Czyste Powietrze” przyspiesza

Program „Czyste Powietrze” po zmianach dynamicznie przyśpieszył. Jak wylicza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od początku tego roku złożono już ponad 100 tys. wniosków o dofinansowanie.

W pierwszym półroczu 2023 roku Polacy złożyli dokładnie 101 173 wnioski w programie „Czyste Powietrze”, chcąc zmodernizować źródła ogrzewania w swoim domu i być bardziej „eko”. W całym 2022 roku wniosków było 158 tysięcy. W styczniu tego roku, przypomnijmy, rządowy program został zmodyfikowany, umożliwiając beneficjentom skorzystanie z dotacji nawet do 136 200 złotych na remont i termomodernizację domu.
Program „Czyste Powietrze” pozwala na wymianę źródła ciepła z węglowego na bardziej ekologiczne oraz na kompleksową termomodernizację domu. Wakacje to czas odpoczynku, ale w wielu polskich domach trwają remonty, motywowane również próbą szukania oszczędności w przyszłości. A skuteczną metodą na obniżenie rachunków za ogrzewanie jest docieplenie domu, montaż paneli fotowoltaicznych i wymiana pieca na bardziej efektywny. Takie możliwości oferuje program „Czyste Powietrze”, z którego skorzystało już ponad 635 tys. polskich rodzin. W tym roku wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w całym kraju szykują się do przyjęcia rekordowej liczby wniosków. Największe zainteresowanie programem obserwowane jest w województwie podkarpackim, lubelskim, podlaskim, mazowieckim, wielkopolskim i świętokrzyskim.

Jak wygląda sytuacja w województwie śląskim pod tym względem w ostatnim półroczu? W styczniu mieszkańcy tego regionu złożyli 1307 wniosków o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła, podpisano 1050 umów i zrealizowano 1492 wypłaty pieniędzy na łączną kwotę 23 mln zł. W lutym było to odpowiednio: 1533 wnioski, 150 podpisanych umów i 1990 wypłat na łączną kwotę 31,6 mln zł, w marcu – 1640 wniosków, 1181 podpisanych umówi, 4574 wypłaty na kwotę 82,7 mln zł, w kwietniu – 1243 wnioski, 2941 podpisanych umów, 6071 wypłat na łączną kwotę 82 mln zł, w maju – 1495 wniosków, 607 podpisanych umów, 4510 wypłat na kwotę 70,5 mln zł oraz czerwcu – 1387 wniosków, 2038 podpisanych umów, 2860 wypłat na kwotę 51,2 mln zł. (kredo)


Pod ochabskim niebem

„Pod ochabskim niebem” – taką nazwę nosić będzie edukacyjna wiata na świeżym powietrzu, którą chce stworzyć Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Ochabach. Placówka zdobyła na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W murach ochabskiej szkoły od 2018 roku funkcjonuje już „Zielona Pracownia”, na którą wówczas udało się pozyskać ponad 40 tys. zł z katowickiego funduszu. Była to wówczas pierwsza szkoła w gminie Skoczów z taką salą. Tym razem szkoła złożyła wniosek, by stworzyć „Ekopracownię pod chmurką”, która, w przeciwieństwie do poprzedniej, będzie się znajdować na świeżym powietrzu – w ogrodzie za szkołą. Po zakończeniu budowy, prowadzone będą tam zajęcia z przedmiotów przyrodniczych czy edukacji wczesnoszkolnej. Wszystko to w ramach nauki połączonej z zabawą. Dodatkowo w ogrodzie będzie można przeprowadzać zajęcia nie tylko z zakresu nauk przyrodniczych, ale plastyki, języka polskiego czy zajęć zintegrowanych. Utworzenie miejsca, w którym dzieci poprzez zabawę, obserwację, własne doświadczanie przyrody będą się rozwijały i miały możliwość spędzania większej ilości czasu na świeżym powietrzu stało się celem ekologicznego i edukacyjnego przedsięwzięcia w Ochabach.

Ekopracownia będzie się składać z wiaty, plansz edukacyjnych, gier interaktywnych oraz roślin. Pojawią się też domki dla owadów. Gatunki roślin, które wybrano do utworzenia ogrodu, to gatunki krajowe drzew i krzewów oraz bylin w różnorodnych odmianach. Kluczem do ich doboru była przydatność roślin dla mieszkających tam zwierząt. W zamyśle twórców projektu ogród ma być bowiem przyjazny dla nich, sprzyjać zasiedlaniu się na jego terenie różnych gatunków ptaków i owadów zapylających.
W konkursie „Ekopracownia pod chmurką” Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Ochabach pozyskała dofinansowanie w kwocie 40 tys. zł, natomiast wkład własny szkoły, ze środków Rady Rodziców, będzie stanowić 10 tys. zł. (kredo)