Wydanie nr 31 z 7.08.2020 r.

O trudnych tematach w ciekawy sposób

Trzy pracownie dla regionu

Trzy spośród 58 zielonych pracowni, jakie w tym roku z pomocą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wybudują szkoły na Śląsku, powstaną w powiecie cieszyńskim. Dotacje otrzymały gminy Istebna, Skoczów i Brenna. Łączna kwota dofinansowania dla wszystkich wynosi ponad 1,7 mln zł. Na konkurs „Zielona Pracownia 2020” wpłynęły 104 wnioski z całego województwa śląskiego.

– Pomysł, wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu – to główne elementy, które ocenialiśmy przy wyborze projektów – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dodaje, że w sześciu edycjach konkursów „Zielona Pracownia Projekt” oraz „Zielona Pracownia” instytucja przekazała ponad 10,2 mln zł na utworzenie 308 nowych, ciekawych i ekologicznych miejsc nauki w placówkach oświatowych w całym regionie.

Gdzie dokładnie powstaną zielone pracownie w powiecie cieszyńskim? Pierwsza z nich w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce. Będzie to „Przystanek Głuszec”, na którego realizację katowicki fundusz przyznał 29 938 zł (wizualizacja na zdjęciu obok). Dodatkowo gmina pozyskała 7 488 zł w konkursie „Zielona Pracownia Projekt 2020”. Nowa klasa będzie gotowa jeszcze w tym roku. Prace będą obejmowały modernizację i zagospodarowanie przestrzeni pracowni funkcjonalnymi meblami oraz nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi i sprzętem multimedialnym. Pracownia będzie wykorzystywana na lekcjach przyrody, biologii czy geografii, a także podczas zajęć dodatkowych. Ma być wizytówką społeczności szkolnej i lokalnej.

29 999,75 zł otrzymała z kolei gmina Skoczów, a zielona pracownia powstanie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kiczycach, a dokładnie w Szkole Podstawowej im. Orła Białego. Również i ta placówka wzięła udział w konkursie „Zielona Pracownia Projekt 2020”, zdobywając dodatkowo 7 499,95 zł. Nowoczesna klasopracownia fizyczno-przyrodnicza pod nazwą „Eko+logika” pomoże młodym ludziom zrozumieć w ciekawy sposób trudne zagadnienia, dotyczące m.in. odnawialnych źródeł energii, zanieczyszczenia gleby, powietrza i wód, segregacji śmieci oraz utylizacji odpadów. Projekt przewiduje też wycieczki terenowe, a ponadto zajęcia warsztatowe, podczas których – dzięki nowym pomocom dydaktycznym – uczniowie będą mieli okazję przeprowadzać liczne badania i doświadczenia.
„Zielona Pracownia pod Buczem” to z kolei pomysł, który zostanie zrealizowany w gminie Brenna, w Szkole Podstawowej w Górkach Wielkich. Na jego realizację WFOŚiGW przeznaczył 29 955,43 zł. Młodzi ludzie będą mogli jeszcze lepiej poznać różnorodność fauny i flory naszego regionu oraz formy ich ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu przyrodniczo-krajobrazowego góry Bucze. Zaplanowany jest także cykl zajęć łączących tematykę przyrodniczą z chemiczną. (kredo)


Chcesz załagodzić skutki suszy?

Zgłoś się po dotację

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, jest w zasięgu ręki. 1 lipca ruszył bowiem nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Moja Woda”.

Przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które do 2024 roku zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Każdy właściciel domu jednorodzinnego może otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80 proc. kosztów, które zostaną poniesione na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie danej nieruchomości. Dzięki temu nie będą one odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających je poza teren nieruchomości.
O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem rynien na dachu, oddanych do użytkowania przed dniem wypłaty dofinansowania. Jeśli ktoś nie jest jedynym właścicielem budynku jednorodzinnego, powinien wraz z wnioskiem dostarczyć pisemne zgody pozostałych współwłaścicieli na realizację inwestycji. Otrzymane wsparcie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe, zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie, należy założyć konto w portalu beneficjenta na stronie portal.wfosigw.katowice.pl Po jego aktywacji można się zalogować i korzystać z portalu, a potem wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny w zakładkach „Dedykowana oferta dla beneficjenta” i dalej „Program priorytetowy Moja Woda”. Wypełniony formularz należy wysłać za pomocą skrzynki podawczej na portalu beneficjenta, a następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z odpowiednimi dokumentami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w funduszu w formie elektronicznej i została złożona ich podpisana papierowa wersja. (kredo)


W walce o czyste powietrze

Pomagają, doradzają, dotują

W trasę po powiecie cieszyńskim ruszyło mobilne biuro programu „Czyste powietrze”. Jest to pilotażowa, wakacyjna akcja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a zarazem kolejny krok do poprawy jakości powietrza w regionie.

Projekt potrwa do końca sierpnia. Mobilne biura odwiedzają śląskie i małopolskie gminy, aby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców. Eksperci doradzają w kwestii możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych i wymiany „kopciuchów”. Pomagają także w wypełnieniu oraz złożeniu wniosków o dofinansowanie. Spotkania odbywają się z zachowaniem wszystkich zaleceń sanitarnych.

Takie mobilne biura zawitały już do Zebrzydowic, Goleszowa i Hażlacha. 12 sierpnia ekspertów będzie można spotkać w Chybiu. Konsultacje w mobilnym biurze odbędą się przy Gminnym Ośrodku Kultury w godz. 9.00-12.30. (klk)

 


Zabierz śmieci z lasu

Wakacyjny czas sprzyja górskim wycieczkom. Na beskidzkich szlakach nie brakuje turystów. Niestety, wraz z nimi na popularnych ścieżkach przybywa śmieci. A chętnych do ich posprzątania brakuje. Dlatego miłośnicy ekologii ruszyli z nietypową akcją.

Zaśmiecanie zieleni stanowi ogromny problem nie tylko w naszym regionie. Niektórzy wciąż nie wyrobili w sobie nawyku zabierania z lasu tego, co ze sobą przynieśli. Grzybiarze oraz miłośnicy górskich wycieczek pozostawiają po sobie butelki po napojach, kartony po sokach, a także papierowe i foliowe opakowa

nia. Co rusz w Beskidach można trafić nie tylko na pojedyncze odpady, ale także ich skupiska. Tymczasem takie śmieci są zagrożeniem dla zwierząt i stanowią pożywkę dla ognia, co jest szczególnie niebezpieczne w czasie suszy. Miłośnicy ekologii wymieniają także inne niebezpieczeństwa, jakie powodują pozostawione odpady, m.in. możliwe skażenie wód, uwalniające się trujące substancje do atmosfery, rozwój niebezpiecznych dla zdrowia bakterii. Na końcu pozostają walory estetyczne. Śmieci zniechęcają bowiem do spędzania czasu na „świeżym powietrzu”.

Ministerstwo Środowiska oraz Lasy Państwowe postanowili więc działać. I ruszyli z akcją „Zbierz 5 z lasu”, polegającą na zebraniu podczas spaceru pięciu śmieci z lasu i wyrzuceniu ich do kubła. Wystarczy więc odrobina wysiłku, aby odmienić otoczenie. Bez nas rozkład odpadów, które często lądują w lesie, zajmie sporo czasu. Rozkład papieru trwa od dwóch do czterech tygodni, ale w przypadku skórki z pomarańczy to już pół roku. Karton po mleku „znika” ze środowiska po 5 latach.

Zdecydowanie gorzej jest z odpadami z tworzyw sztucznych. Plastikowa butelka rozkłada się 450 lat, a reklamówka – 15. Z kolei puszka już cały wiek. Setki lat rozkładają się opony samochodowe i szklane butelki. Sztuczna choinka nie rozkłada się za to wcale… (klk)

E-wydanie