Plebiscyt na Najlepszego Nauczyciela 2019

Regulamin „Plebiscytu na Najlepszego Nauczyciela Powiatu Cieszyńskiego 2019” według Czytelników „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”.

I Postanowienia ogólne
§ 1
Organizatorem „Plebiscytu na Najlepszego Nauczyciela Powiatu Cieszyńskiego 2019” według Czytelników „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” jest Wydawnictwo Prasowe „Prasa Beskidzka” z siedzibą w Bielsku-Białej. Plebiscyt odbywa się pod Honorowym Patronatem Starosty Cieszyńskiego Mieczysława Szczurka.

§ 2
Celem wyborów jest wyłonienie trzech nauczycieli z powiatu cieszyńskiego w kategoriach: wychowanie przedszkolne, szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa oraz docenienie ich codziennej pracy, charyzmy, pomysłów na zainteresowanie swoim przedmiotem nauczania i ogólne podejście do ucznia.
§ 3
Wybory składają się z dwóch etapów:
a. Osoby prywatne, placówki oświatowe, organizacje społeczne i samorządy działające na terenie powiatu cieszyńskiego zgłaszają kandydatów do Najlepszej Trójki (w trzech kategoriach wym. wyżej) przy użyciu specjalnych formularzy zgłoszeniowych zamieszczanych na łamach „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” w terminie od 13 grudnia do 20 grudnia. Oryginalne wycięte z gazety formularze przyjmowane będą w siedzibie redakcji, ul. B. Chrobrego 21, 43-400 Cieszyn.

b. Spośród zgłoszonych kandydatów wybrane będą trzy Złote Trójki (osobno w kat. wychowanie przedszkolne, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa), a następnie ich profile zostaną zamieszczone w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej”, na portalu www.beskidzka24.pl oraz na stronie internetowej starostwa. Od tego momentu rozpocznie się drugi etap głosowania, związany z wypełnianiem kuponów z „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”. W wydaniu z 24 stycznia 2020 roku ukaże się pierwszy kupon, a ostatni 21 lutego. Kupony będą przyjmowane do 4 marca (w siedzibie redakcji). Liczba zdobytych głosów będzie miała wpływ na decyzję kapituły.
c. O nominacji do Złotej Trójki będzie decydowała liczba zgłoszeń na danego kandydata.
§ 4
W przypadku remisu (takiej samej liczby formularzy zgłoszeniowych na daną osobę), wyboru Złotej Trójki z każdej kategorii dokonuje kapituła, w skład której wchodzą: wicestarosta powiatu cieszyńskiego Janina Żagan, Natalia Tokarska, redaktor naczelna „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, redaktor Dorota Krehut-Raszyk.
§ 5
Wyniki plebiscytu zostaną podane po zliczeniu wszystkich głosów, w jednym z marcowych lub kwietniowych wydań „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”.

II Uczestnicy plebiscytu
§ 1
Uczestnikami plebiscytu mogą być nauczyciele, zatrudnieni w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie powiatu cieszyńskiego.

III Warunki uczestnictwa w plebiscycie
§ 1
Zgłoszenia kandydatów dokonują osoby prywatne, placówki oświatowe, organizacje społeczne i przedstawiciele samorządów.

IV Nagrody w konkursie oraz zasady ich przyznawania
§ 1
Zdobywcy tytułu Najlepszego Nauczyciela Powiatu Cieszyńskiego według „Czytelników Głosu Ziemi Cieszyńskiej” w kat. wychowanie przedszkolne, szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa otrzymają pamiątkowe statuetki oraz drobne upominki.

E-wydanie