Wydanie nr 9 z dnia 10.05.2018

Sprzątanie świata i zielona pracownia

EKOLOGIA W WIŚLE MALINCE

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wiśle Malince posprzątali na wiosnę swoją dolinę, a w przyszłości będą się uczyć w tak zwanej zielonej pracowni.

Jest już tradycją, że dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedzkolnego nr 2 w Wiśle Malince biorą udział w akcji „Sprzątanie świata – Polska” będącej częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Clean up the World”. W tym roku również posprzątali na wiosnę swoją dolinę, a efekt ich pracy to kilkanaście worków pełnych śmieci. Na tym nie koniec proekologicznych działań i planów w tej edukacyjnej placówce.

– Z wielkim entuzjazmem przyjęliśmy fakt, że nasza placówka została nagrodzona w konkursie na najlepszy projekt ekopracowni: „Ekośrodowisko – dotknąć natury”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W pierwszym etapie szkoła otrzyma nagrodę finansową w wysokości 6 500 zł na realizację projektu w roku szkolnym 2018/2019. Celem projektu jest modernizacja sali przyrodniczej, polegająca na wyposażeniu jej w nowoczesny sprzęt, między innymi w tablicę interaktywną, mikroskopy, wizualizer, meble, pomoce dydaktyczne czy gry edukacyjne. Pozwoli to na prowadzenie ciekawych zajęć lekcyjnych, organizowanie zajęć dodatkowych podczas przerw, a także przygotowanie spotkań pozalekcyjnych z zastosowaniem nowatorskich metod pracy z zakresu nauk przyrodniczych i ochrony środowiska. Realizacja projektu z pewnością wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, którzy będą mogli choć przez chwilę „dotknąć natury” – informuje Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wiśle Malince.

(hos)


SZKODLIWE NIEDOPAŁKI

Można je zauważyć niemal na każdym kroku – na ulicach i trawnikach, przy domach, na drogach, w parkach, w lesie. To jedne z najczęściej spotykanych odpadów, może niepozornych, ale bardzo niebezpiecznych dla środowiska.

Mowa o niedopałkach papierosów, które są wyrzucane przez wielu palaczy gdzie popadnie. Zawarte w nich toksyny mają tymczasem destrukcyjny wpływ na środowisko.

Problem niedopałków stał się w ostatnich latach bardziej dokuczliwy, gdyż palaczom kategorycznie zabroniono puszczania dymka w zamkniętych pomieszczeniach – biurach, szkołach, szpitalach, instytucjach publicznych, kawiarniach czy restauracjach. Palą więc na świeżym powietrzu, a pozostałości po ich nałogu lądują nie zawsze w kubłach na śmieci. Pety wyrzucone podczas spaceru na chodnik czy trawnik, są przenoszone dalej. Wraz z wodami deszczowymi rozpoczynają bowiem swoją wędrówkę po świecie, często trafiając do rzek i mórz.

Papierosowe filtry – zawierające mnóstwo niebezpiecznych dla zdrowia człowieka i przyrody substancji chemicznych – dość trudno rozkładają się w środowisku. Naturze zajmuje to od kilku miesięcy do nawet dwóch lat, w zależności od rodzaju filtra. Jak alarmują naukowcy, jeden niedopałek potrafi zatruć około metra sześciennego gleby, a jeśli trafi bezpośrednio do jeziora, rzeki czy stawu – szkodliwie działa aż w 100 metrach sześciennych wody. Z rozmiękczonych niedopałków wyciekają nikotyna, benzeny, sole metali ciężkich i inne świństwa.

Papierosowe odpady zagrażają nie tylko glebie i zbiornikom wodnym, ale również zwierzętom – zwłaszcza rybom i ptakom. Bardzo często bowiem zdarza się, że połykają je, myląc z naturalnym pożywieniem. Wraz z petami do zwierzęcych żołądków trafiają w ten sposób trucizny.

Warto również pamiętać, że zaśmiecanie traktowane jest jako wykroczenie. Osoba, która zostanie przyłapana przez mundurowych na wyrzucaniu niedopałka w inne miejsce niż kubeł na śmieci, może zapłacić grzywnę w wysokości 500 zł.

(kredo)


W Puńcowie i Bażanowicach

WORY PEŁNE ŚMIECI !

Z inicjatywy strażaków, działaczy klubu sportowego, sołtysa oraz samych mieszkańców odbyło się wielkie sprzątanie Puńcowa. W teren wyruszyło kilkadziesiąt osób. Wielkie sprzątanie odbyło się też w Bażanowicach.

Najwięcej odpadów w Puńcowie zostało zebranych na ulicy Wielodroga, gdzie zlikwidowano dwa dzikie wysypiska oraz wzdłuż drogi powiatowej (na długości około 6 km), prowadzącej z Cieszyna do Dzięgielowa.

Do dużego kontenera trafiły m.in. odpady budowlane, pampersy, szkło, plastik, puszki po napojach, części samochodowe, damska bielizna, urządzenia akwarystyczne i stary telewizor.
W sprzątnie swojej miejscowości zaangażowali się też mieszkańcy Bażanowic. W dorocznej akcji zorganizowanej przez radę sołecką, OSP, KGW i Stowarzyszenie Miłośników Bażanowic wzięli

udział dorośli, młodzież i dzieci. Zbierali śmieci wzdłuż dróg gminnych i trasy powiatowej Cieszyn – Ustroń. Wśród odpadów przeważały butelki, puszki, folie, materiały budowlane, plastik i zabawki.

W obie akcje włączyła się gmina Goleszów, zapewniając wywóz odpadów na wysypisko oraz przekazując część worków na śmieci.

(mark)


Do druku: PDF

E-wydanie