Wydanie nr 44 z dnia 4.11.2022 r.

Z pasterską nutą przez gronie

W Trójwsi Beskidzkiej, jedna po drugiej, mnożą się zielone pracownie, dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Tym razem ekologiczną klasę otwarto w Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce.

„Z pasterską nutą przez gronie” – taką nazwę otrzymała nowa zielona pracownia w gminie Istebna, poświęcona właśnie pasterstwu. Jej zadaniem jest wspieranie kreatywnego rozwoju dziecka poprzez wprowadzanie w tzw. proces dydaktyczny różnych stylów uczenia się. Zajęcia w nowej sali umożliwią uczniom zdobywanie wiedzy poprzez pracę w grupach i indywidualne rozwijanie swoich zainteresowań, pasji oraz poznawanie różnych zjawisk geograficznych, przyrodniczych i ekologicznych. Natomiast zajęcia z regionalizmu umocnią kształtowanie tożsamości kulturowej oraz uwrażliwią młode pokolenie na wartości i tradycje rodzinne. Będzie to możliwe dzięki m.in. nowoczesnym pomocom dydaktycznym i sprzętowi multimedialnemu, które trafiły do Koniakowa.

Nowa pracownia została dofinansowana kwotą 40 tys. zł w ramach konkursu „Zielona Pracownia 2022” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wkład własny w wysokości 10 tys. zł stanowiły pieniądze pozyskane z konkursu „Zielona Pracownia Projekt 2022”.
Otwarcie nowej klasy uświetniły występy artystyczne dzieci i młodzieży. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli lokalnego samorządu z wójt gminy Istebna, Łucją Michałek-Chudecką na czele, a także gości z Katowic – Jana Chrząszcza, wicewojewody śląskiego, Adama Lewandowskiego, wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz Jacka Szczotki, wicekuratora oświaty.

– Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu udało się stworzyć w Koniakowie Rastoce nowoczesną, interdyscyplinarną – na miarę XXI wieku – szkolną zieloną pracownię. Edukacja ekologiczna, wobec aktualnego stanu zagrożenia środowiska, negatywnych skutków wykorzystania przyrody i jej zasobów, staje się koniecznością. Podniesienie świadomości ekologicznej wśród młodego pokolenia to jedno z najpilniejszych zadań i wyzwań naszych czasów – podkreśla Łucja Michałek-Chudecka. (kredo)


Będą badania i doświadczenia

Uczniowie z Zaborza mieli powody do świętowania. Nowa, doskonale wyposażona, ekologiczna pracownia w ich szkole została właśnie otwarta! To pierwsza tego typu pracownia w gminie Chybie, która uzyskała dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Szkoła wzbogaciła się m.in. o zestaw komputerowy, monitor interaktywny, tablety dla uczniów, mikroskopy oraz globusy jak również pomoce dydaktyczne do badań i eksperymentów. Otwarcie pracowni uświetnił przygotowany przez uczniów program nawiązujący także do „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Oklaskom nie było końca!
Prócz powitań, słów podziękowań m.in. od wójta gminy Janusza Żydka nie brakło także eksperymentów. Doświadczenia zostały zaprezentowane w nowej zielonej pracowni. Motywem przewodnim prezentacji była podróż w przeszłość.
Uczniowie wcielili się w postacie historyczne i w niecodzienny sposób zaprezentowali różne zjawiska fizyczne i chemiczne. Zarówno miejsce, jak i forma prezentacji zrobiły niemałe wrażenie na widzach.
(klk)