Wydanie nr 4 z dnia 23.02.2018

Mieszkańcy chętnie sięgają po dotacje

SMOG STOP 2018?

Zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach program ograniczania niskiej emisji pod nazwą „Smog stop” cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców województwa śląskiego, w tym także mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Czy w tym roku będzie on kontynuowany?

Program polegał na dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach inwestycji ograniczających niską emisję, które realizowali mieszkańcy województwa śląskiego. Chodziło o fizyczną likwidację dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym i pracującego na rzecz centralnego ogrzewania (na przykład starego kotła węglowego czy pieca kaflowego), urządzeniem nowym, przyjaznym dla środowiska. Pierwszy, pilotażowy program ruszył w 2016 roku, a w roku ubiegłym akcja pod nazwą „Smog stop” była kontynuowana, spotykając się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Czy w tym roku będzie kolejna edycja programu „Smog stop”?

– Nie zapadła jeszcze decyzja organów Funduszu odnośnie programu skierowanego do osób fizycznych na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2018 roku. Jednak ze względu na duże zainteresowanie programem pilotażowym oraz programem „Smog stop”, najprawdopodobniej kolejny program tego rodzaju będzie realizowany jesienią 2018 roku – informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jednocześnie wyjaśnia on, że szczegóły dotyczące wysokości dotacji udzielanej w ramach programu „Smog stop”, jak i warunków jej otrzymania określi nowy regulamin programu, który powinien zostać opublikowany pod koniec pierwszego kwartału tego roku. Dlatego też ci, którzy myślą o takiej inwestycji w tym roku i chcieliby skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Smog stop”, powinni poczekać z jej realizacją do czasu, aż znane będą zasady udzielania dotacji. Bo tam zostaną wymienione nie tylko związane z inwestycją dokumenty niezbędne do otrzymania dofinansowania, które będzie trzeba przedłożyć, ale także podane dopuszczalne terminy jej rozpoczęcia i zakończenia.

– Takie dokumenty jak faktura, protokół odbioru robót lub dokument potwierdzający złomowanie starego kotła oraz inne, nie powinny być opisane datą niezgodną z terminami dopuszczonymi nowym regulaminem programu. Bezpieczniej zatem będzie wstrzymać się z uzyskiwaniem wyżej wymienionych dokumentów do czasu zapoznania się z zapisami nowego regulaminu – wyjaśnia WFOŚiGW w Katowicach. I dodaje, że dotychczas program „Smog stop” skierowany był do mieszkańców budynków oddanych już do użytku i wykorzystujących stare urządzenia grzewcze, które trzeba zlikwidować. Ta zasada nie powinna ulec zmianie, więc osoby budujące nowe domy nie będą mieć raczej szansy na ubieganie się o dotację.

Jednocześnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przypomina, że jest jeszcze inna forma pomocy dla osób planujących proekologiczne inwestycje. To preferencyjne, częściowo umarzalne, kredyty bankowe udzielane przez Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz Krakowski Bank Spółdzielczy. Z tymi bankami WFOŚiGW w Katowicach podpisał umowy dotyczące preferencyjnych kredytów udzielanych na zadania dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz podłączenia do kanalizacji.

(hos)


Ekonomicznie i w zgodzie z naturą

SPOSOBY NA EKO ŻYCIE

Żeby żyć ekologicznie, czyli tak, aby możliwie najmniej szkodzić naturalnemu środowisku, nie trzeba wcale wiele wysiłku ani specjalistycznej wiedzy. Wystarczy stosować w praktyce bardzo proste zasady.

Specjaliści od ekologii wyliczyli już grubo ponad sto sposobów na bardziej ekologiczne życie. Oto część z nich. Kuchnia to prawdziwe pole do popisu dla osób, chcących troszczyć się o naturalne środowisko. Bo na przykład bardzo mocno można tam ograniczyć zużycie tak potrzebnej naturze wody. Wystarczy myć naczynia nie pod bieżącą wodą, a w napełnionej nią misce, wody używanej do mycia owoców i naczyń używać do podlewania roślin, natomiast posiadając zmywarkę, zapełniać ją do pełna i ustawiać tryb jej pracy na eko.

Do wycierania zamiast papierowych ręczników, które po użyciu trafiają na wysypisko śmieci, lepiej użyć tradycyjnej ścierki, która będzie służyć długo. A dbając o czystość zamiast pełnych chemii środków myjących, które trafią potem do ścieków, warto sięgnąć po metody naszych babć i stosować na przykład szare mydło i ocet. Albo kupić w sklepie droższe, lecz przyjaźniejsze dla natury ekologiczne środki czyszczące.

Dużo cennej dla środowiska wody można też zaoszczędzić w łazience. Zamiast kąpać się w pełnej wody wannie – brać szybki prysznic. Myjąc ręce w umywalce, zatykać ją korkiem. Spłukując ubikację w miarę możliwości stosować ten przycisk, który uwalnia mniej wody. Nie myć zębów pod bieżącą wodą. Korzystne dla środowiska będzie także zastąpienie w domu tradycyjnych żarówek świetlówkami energooszczędnymi, gaszenie zbędnego światła, kupowanie energooszczędnych sprzętów domowych oraz stosowanie e-faktur i innych dokumentów w wersji elektronicznej zamiast wersji tradycyjnej, papierowej.

(hos)


GOLESZÓW DBA O PRZYRODĘ

Gmina Goleszów nie jest zbytnio bogata w tereny leśne. Zajmują one 17 proc. ogólnej powierzchni. Mimo to nie brakuje tam cennych gatunków roślin…

Dawniej rosły tam m.in. graby pospolite, lipy drobnolistne i dęby szypułkowe, a teraz poza wymienionymi gatunkami, powszechnie występują też buki, jesiony, sosny, modrzewie oraz świerki. Niewiele jest cisów i jodły.

I właśnie w celu ochrony cisa pospolitego, 60 lat temu powstał rezerwat „Zadni Gaj” o powierzchni 6,39 ha. Położony jest w Cisownicy i obejmuje wierzch wzgórza, które znajduje się w sąsiedztwie dawnego schroniska turystycznego „Pod Tułem”. W rezerwacie dominuje świerk z domieszką jodły, buka, jesionu, modrzewia, dębu szypułkowego, klonu polnego i jaworu. Najcenniejsze są okazy cisa, których rośnie tam kilkadziesiąt. Wiek najstarszych okazów szacuje się na ponad 200 lat. Dwa najdorodniejsze spośród nich rosną na wschodnim stoku Zadniego Gaju. Ten wyższy ma ponad 10 m wysokości i może pochwalić się obwodem liczącym ponad 100 cm.

Ochroną objętych jest ponadto kilkanaście spośród 170 występujących tam gatunków roślin naczyniowych. Można wymienić kalinę koralową, bluszcz pospolity, śnieżyczkę przebiśnieg, czy dwa gatunki storczyków.

Obok rezerwatu „Zadni Gaj” na terenie gminy Goleszów jest starszy o 10 lat zabytek florystyczny „Góra Tuł” utworzony w 1948 roku. Jego bogactwem są naturalne stanowiska storczyków, które rosną na szczycie i południowym stoku góry Tuł w Lesznej Górnej. Zajmuje powierzchnię prawie 16 ha na wysokości ponad 600 m n.p.m. Większość terenu porasta roślinność łąkowa z mieczykiem dachówkowatym. Ponadto występuje tam 49 gatunków roślin podlegających ochronie, w tym 20 gatunków storczyków. Ochroną objęte są m.in. lilia złotogłów, kosaciec syberyjski, dyptam jesionolistny i paprocie.

Nie można zapomnieć o jednym z największych obszarów leśnych na Pogórzu Cieszyńskim, czyli Górze Jasieniowa. Na tym terenie występuje ponad 600 gatunków roślin. Wiosną 2009 roku wojewoda śląski ustanowił na tym terenie, obejmujące obszar ponad 50 tys. mkw, stanowisko dokumentacyjne pod nazwą „Jasieniowa”. Celem jest zachowanie względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych unikatowych odsłonięć fliszu karpackiego, w tym wapieni cieszyńskich, a także stanowisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

(mark)


Do druku: pdf

E-wydanie