Wydanie nr 39 z dnia 2.10.2020 r.


Remizy wołają o pomoc

Fundusz dla strażaków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uruchomił dwa nowe programy, które pozwalają na dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych. Pieniądze przeznaczone na dotacje oraz pożyczki to łącznie 3,4 mln zł. Mają trafić do jednostek na termomodernizację strażackich remiz i zakup sprzętu gaśniczego.

– Fundusz od lat finansuje wymianę samochodów strażackich i sprzętu, ale zauważyliśmy, że ich siedziby wołają o pomoc. Postanowiliśmy więc wyjść im naprzeciw i uruchomiliśmy pierwszy w Polsce program wsparcia dla ochotniczych straży pożarnych z naszego województwa. Spodziewamy się, że skorzysta z tego około 30 jednostek – mówi Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
21 września uruchomiony został nabór wniosków na dofinansowanie w ramach programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych, realizowanego przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. Można je składać do 30 października lub do wyczerpania kasy. Łączna pula pieniędzy przeznaczonych na ten cel to 3 mln zł, z czego 1 mln zł to dotacja, a 2 mln zł pożyczka.
– Zdecydowaliśmy się również na dodatkową pulę środków, w wysokości 400 tys. zł, na wsparcie finansowe na zakup wyposażenia dla OSP – dodaje Tomasz Bednarek. Także w tym przypadku termin przyjmowania wniosków upływa 30 października lub po wyczerpaniu puli.

Na realizację programu tzw. „małego strażaka” katowicki fundusz wyda w tym roku łącznie blisko 3 mln zł. Pieniądze trafią do ponad 300 jednostek OSP w województwie śląskim. Na zakup sprzętu i samochodów dla OSP i PSP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczyły w sumie blisko 20 mln zł. (kredo)

 


 

Zielono w Górkach Wielkich

W Szkole Podstawowej w Górkach Wielkich została otwarta Zielona Pracownia. Od początku obecnego roku szkolnego uczniowie korzystają z niej podczas różnych zajęć. Pracownia pozwala pogłębiać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i ekologii. Lekcje teraz są jeszcze ciekawsze.

Uczniowie mają ponadto okazję, żeby poznać bliżej różnorodność fauny i flory regionu oraz formy ich ochrony. Praktycznym przykładem jest pobliski Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy na górze Bucze.
Inwestycja została dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pomoc wyniosła 30 tys. zł. (mark)

 


 

4 godziny, 40 mieszkańców, 9 wniosków

Eksperci przepytani!

W Strumieniu stacjonowało Mobilne Biuro Programu „Czyste Powietrze”. Była to dobra okazja do zdobycia informacji na temat dotacji do odnawialnych źródeł energii oraz wymiany źródła ciepła na ekologiczne.

Eksperci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odpowiadali na pytania mieszkańców dotyczące termomodernizacji czy wymiany tzw. kopciuchów oraz co najważniejsze, pomagali wypełniać wnioski o dotację, a także zapewnili możliwość ich złożenia na miejscu. Mobilne Biuro Programu „Czyste Powietrze” cieszyło się w Strumieniu dużym zainteresowaniem. Podczas niespełna 4-godzinnego dyżuru ekspertów z konsultacji skorzystało 40 mieszkańców, na miejscu udało się złożyć 9 wniosków.

Była to kontynuacja wakacyjnej akcji powstałej z inicjatywy ministra klimatu, Michała Kurtyki. Realizowana jest przez WFOŚiGW w Katowicach jako kolejny krok w celu poprawy jakości powietrza w naszym regionie. (klk)

 


 

Kanalizacja w Cieszynie dofinansowana

Rura dla Jastrzębiej

W Cieszynie rozbudowano miejską kanalizację sanitarną i położono jej odcinek w rejonie ulicy Jastrzębiej. Inwestycja umożliwiła podłączenie do sieci dwóch budynków mieszkalnych i kilku niezabudowanych nieruchomości. Nowa kanalizacyjna nitka ma długość prawie 190 m. Na realizację inwestycji miasto otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 70 tys. zł. Całe przedsięwzięcie kosztowało natomiast 109 800 zł.

Jak informuje cieszyński ratusz, miasto jest skanalizowane w 94,86 proc., a obszar tzw. aglomeracji – w 96,84 proc. Dostęp do kanalizacji ma 31 230 stałych mieszkańców nadolziańskiego grodu. – Aktualnie niepodłączone są pojedyncze domy. Mieszkańcy mogą zgłaszać chęć podłączenia do kanalizacji wnioskując w ramach realizacji programu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych – mówi Katarzyna Koczwara, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie. (kredo)

 


Można powalczyć o 100 tys. zł

Szkoła z klimatem

Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla szkoły i jej sąsiedztwa to zadanie konkursowe, które zwycięskiej placówce może przynieść aż 100 tys. zł na realizację ekologicznego pomysłu uczniów. „Szkoła z klimatem” – ogólnopolski konkurs Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla miejskich szkół ponadpodstawowych – jest elementem projektu ministra klimatu pn. „Miasto z klimatem”. Młodzieżowa rywalizacja wystartowała 16 września i potrwa do 15 lutego 2021 roku.

– Czekamy na kreatywne pomysły, jak przygotować szkołę i jej sąsiedztwo na zmiany klimatu. Nagrody czekają na najlepszych – główna to 100 tysięcy złotych na realizację zwycięskiego projektu, ale planujemy także wyróżnienia po 5 tysięcy złotych na działania edukacyjne dotyczące zmian klimatu – wyjaśnia przewodniczący komisji konkursowej Artur Lorkowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Konkurs „Szkoła z klimatem” jest skierowany do publicznych i niepublicznych miejskich szkół ponadpodstawowych i ich zespołów z terenu całego kraju, które mają siedzibę w miastach. Uczestnikami mogą być zespoły projektowe uczniów (maksymalnie do 20 osób lub jedna klasa), pod kierownictwem opiekuna – nauczyciela, przy czym uczestnicy muszą być uczniami jednej szkoły w ramach klas w szkołach ponadpodstawowych.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i ewentualnie jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej bezpośredniego sąsiedztwa – otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp. Należy wykonać opis stanu obecnego otoczenia szkoły, zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i zaproponować, także w formie rysunku, jak można poprawić tę sytuację. Zachęcamy szkoły w powiecie cieszyńskim do wzięcia udziału w tej ciekawej inicjatywie. (kredo)