Wydanie nr 35 dnia 3.09.2021 r.

Zainteresowanie fotowoltaiką nie słabnie

Każdy chce mieć swój prąd

Nie słabnie zainteresowanie programem „Mój Prąd”, realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W trzeciej edycji naboru wpłynęło już ponad 110 tysięcy wniosków z całego kraju o dotację na fotowoltaikę.

Zainteresowanie programem „Mój Prąd” jest tak duże, że jego budżet – dwukrotnie już powiększany do kwoty 1 mld 155 mln zł – jest de facto na wyczerpaniu. Powiadomienia mailowe w tej sprawie są systematycznie wysyłane do osób, które złożyły wnioski o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych jeszcze w poprzedniej edycji programu, w drugim naborze, a do tego momentu nie otrzymały finansowego wsparcia. Należy przy tym podkreślić, że regulamin programu nie dawał gwarancji otrzymania dofinansowania, gdyż obowiązuje zasada konkursowa, a alokacja pieniędzy, choć dwukrotnie zwiększana – o 100 mln zł i o 55 mln zł – siłą rzeczy musiała być ograniczona.

Z uwagi na fakt, że ogromna pula pieniędzy w obu poprzednich naborach została już wyczerpana i prawdopodobieństwo, że pewna grupa wnioskodawców nie znajdzie się w gronie beneficjentów drugiej edycji programu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zachęca do składania wniosków w aktualnie trwającym naborze, trzeciej edycji „Mojego Prądu”. Ponowne złożenie wniosków jest dodatkową możliwością dla osób, które najprawdopodobniej nie dostaną dotacji, a spełniają warunki regulaminowe trzeciej edycji. Warto z tym nie zwlekać, gdyż budżet tegorocznej edycji „Mój Prąd 3.0” w wysokości 534 mln zł pozwoli na dofinansowanie maksymalnie około 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, a już ponad 110 tys. wniosków zostało złożonych. Dodać trzeba, że trwający od 1 lipca br. nabór wniosków potrwa do 22 grudnia albo do wyczerpania alokacji. Tymczasem zainteresowanie jest tak duże i dynamiczne (dziennie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływa nawet 3-4 tys. wniosków!), że przy tym tempie składania dokumentów budżet trzeciej edycji programu „Mój Prąd” może wyczerpać się już do połowy września.

– Proponujemy zatem i jednocześnie zachęcamy, aby wnioskodawcy z drugiego naboru, którzy spełniają warunki regulaminu trzeciego naboru, a dotychczas nie otrzymali dofinansowania, skorzystali z dodatkowej szansy. Warto zarazem pamiętać, że zgodnie z regulaminem trzeciego naboru programu, wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem „Generatora Wniosków” dostępnego na naszej stronie internetowej. Dokumentacja wysyłana do nas w formie papierowej ze względów formalnych nie będzie mogła być rozpatrywana – wyjaśnia Maciej Chorowski, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (kredo)


Nabór wniosków trwa przez cały wrzesień

Fundusz przedsiębiorcom

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Chodzi o instalacje o mocy do 50 kW z terenu województwa śląskiego w ramach programu „50 kW na start”, wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Beneficjentami programu są mikroprzedsiębiorcy oraz małe lub średnie przedsiębiorstwa, które mogą uzyskać dofinansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych zadania w tym w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości 90 proc. udzielonego dofinansowania oraz w formie dotacji do 10 proc. udzielonego dofinansowania. Warunkiem udzielenia przez fundusz dofinansowania w formie dotacji jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki w ramach programu „50 kW na start”. Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie funduszu w Katowicach. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zaleca się jednak wysłanie dokumentów pocztą lub przesyłką kurierską. O terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do jednostki.

Nabór wniosków trwa przez cały wrzesień bądź do wyczerpania alokacji środków. Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie rundy w przypadku wyczerpania puli pieniędzy, a wynosi ona dla dotacji – 500 tys. zł, oraz dla pożyczki – 4,5 mln zł. Jak się dowiadujemy, dopuszcza się jednak możliwość zwiększenia kwoty środków przeznaczonej na program „50 kW na start”, jeśli zainteresowanie przedsiębiorców będzie duże. (kredo)


By „kopciuchów” było coraz mniej

Na gminy czekają bonusy

Ostatnia szansa dla gmin na dodatkowe środki finansowe w ramach pakietu zachęt w programie „Czyste Powietrze”. Do tej pory prawie dwa tysiące samorządów zdecydowało się m.in. na utworzenie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych na swoim terenie. Pozostałym jednostkom, które dotychczas wahały się ze zgłoszeniem i podpisaniem porozumienia o współpracy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po raz ostatni umożliwia takie rozwiązanie.

Termin zadeklarowania się w sprawie przystąpienia do programu mija 15 września, a możliwość skorzystania z finansowych zachęt, czyli zawarcia porozumienia lub aneksu do porozumienia w tym celu, upływa 30 września br. Obowiązuje pisemna forma zgłoszenia przez gminy do właściwych terytorialnie jednostek, w naszym przypadku jest to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na samorządy czeka w sumie ponad 100 mln zł na działania dotyczące programu „Czyste Powietrze”.
Nowe bonusy dla gmin składają się z trzech komponentów. System zachęt obejmuje wsparcie na utworzenie oraz bieżące funkcjonowanie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców – do 30 tys. zł, nowe stawki za złożony wniosek o dofinansowanie z terenu gminy (150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania i 50 zł przy podstawowym, a było to odpowiednio 100 zł i 0 zł) oraz do 16 mln zł na premiowanie gmin, które w danym roku wykażą się największą aktywnością pod względem liczby składanych wniosków w programie „Czyste Powietrze”. W ramach zachęt koszty kwalifikowane są od 1 kwietnia 2021 roku.

Dodatkowe wsparcie dla gmin ma przyczynić się do zwiększenia dostępności dla mieszkańców poszczególnych gmin oferty dotyczącej dofinansowania wymiany starych „kopciuchów”, a tym samym liczby składanych wniosków o dofinansowanie w ramach „Czystego Powietrza”, co wpłynie także na przyspieszenie tempa realizacji rządowego przedsięwzięcia. Szczegóły na temat programu oraz wzór porozumienia dla gmin dostępne są na stronie czystepowietrze.gov.pl w zakładce „Partnerzy/Dla gmin”. (kredo)