Wydanie nr 26 z dnia 2.07.2021 r.

Punkty konsultacyjne w gminach

Pomogą i doradzą

Program „Czyste Powietrze” to szansa dla mieszkańców na wsparcie finansowe związane z termomodernizacją domów jednorodzinnych oraz wymianą starych źródeł ogrzewania. Aby ułatwić właścicielom budynków uzyskanie dofinansowania, w pomoc włączają się samorządy.

Dzięki podpisanym porozumieniom z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, mieszkańcy danej gminy mogą zgłaszać się bezpośrednio do punktu konsultacyjno-informacyjnego zlokalizowanego w urzędzie.

Wiele osób, mimo uproszczenia zasad programu, ma problem z wypełnieniem dokumentów. Obecnie pomoc można uzyskać w 1860 gminach, w tym 120 na terenie działania WFOŚiGW w Katowicach. Dzięki dobrowolnym porozumieniom, urzędnicy na miejscu pomagają mieszkańcom wypełniać wnioski, w tym także skompletować wymagane załączniki, doradzają i udzielają niezbędnych informacji na temat programu „Czyste Powietrze”. W ramach działania punktu mieszkańcy mogą bezpośrednio zasięgnąć informacji od przeszkolonych w tym zakresie pracowników obsługi punktu oraz skorzystać z możliwości złożenia wniosku o podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania m.in do wymiany źródeł ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Zainteresowanie programem jest olbrzymie. Porozumienie z WFOŚiGW w Katowicach podpisały już w regionie: Cieszyn, Chybie i Skoczów. Kolejne punkty powstały niedawno w Strumieniu oraz Zebrzydowicach. I tak w Strumieniu punkt został otwarty 29 czerwca. Jest on zlokalizowany w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Porady dla mieszkańców są udzielane po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 506 868 113.
Z kolei biuro w gminie nad Piotrówką czynne jest od 1 lipca dwa dni w tygodniu – w środy w godz. 8.00-13.00 oraz czwartki od 12.00 do 17.00. Mieszkańcy gminy Zebrzydowice, chcący skorzystać z bezpośredniej pomocy przy wypełnianiu wniosku, proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerami: 660519106 oraz 790402577 w celu umówienia konsultacji.

Co więcej, w związku z ogromnym zainteresowaniem udziałem w programie, wójt Chybia, Janusz Żydek, zdecydował wprowadzić dodatkowy dzień obsługi klientów. Od 22 czerwca punkt jest czynny we wtorki od godz. 9.30 do 16.30, w środy i czwartki w godz. 8.30-15.30. Chętni proszeni są o wcześniejsze umówienie terminu wizyty pod tel. 503036151.

„Czyste Powietrze” to pierwszy w historii Polski tak szeroki program rządowy związany z poprawą jakości powietrza, w ramach którego możliwe jest udzielenie wsparcia dla termomodernizacji domów jednorodzinnych oraz wymiany starych źródeł ogrzewania. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych piecach. Program „Czyste Powietrze” ma służyć przede wszystkim poprawie stanu powietrza w Polsce poprzez zwiększenie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także poprzez zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza. (klk)


Tablice podpowiadają, co robić

Quady kontra tufy

W powiecie cieszyńskim pojawiły się tablice informujące o tym, jak chronić Cieszyńskie Źródła Tufowe, które są zagrożone m.in. przez rozjeżdżające je quady, motocykle crossowe i samochody terenowe.

Cieszyńskie Źródła Tufowe należą do sieci Natura 2000. W ich skład wchodzą cztery obszary aktywnych źródlisk z depozycją martwicy wapiennej. Nazwa obszaru wzięła się od tufu wapiennego, skały osadowej, powstałej w wyniku reakcji chemicznej, w której często występują szczątki zwierząt i roślin. Ostoja obejmuje cztery, niepołączone ze sobą enklawy – Morzyk w gminie Jasienica, Las Grabicz w gminie Goleszów, Las Kamieniec w gminie Dębowiec (na zdjęciu) i Skarpę Wiślicką w gminie Skoczów. To właśnie tam, na łagodnych wzgórzach poprzecinanych licznymi, głębokimi dolinkami, dochodzi do powstawania tufów.

Na przeważającej części obszaru Cieszyńskich Źródeł Tufowych obowiązuje zakaz poruszania się quadami, motocyklami crossowymi i samochodami terenowymi. Ich wjazd na objętą ochroną powierzchnię, do lasu czy do strumienia, bezpośrednio niszczy naturalne bogactwo. Dewastacja tufów wapiennych może spowodować, że to, co najcenniejsze, nigdy już nie zdoła wrócić do stanu pierwotnego, ponieważ ten formuje się wiele lat. Jazda pojazdami silnikowymi może skutkować również wieloma innymi negatywnymi zjawiskami, takimi jak erozja gleb, zmiana przepływu wód, płoszący zwierzęta hałas oraz zanieczyszczenie spalinami, paliwami lub olejami.

Tablice informacyjne postawiła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łukasz Zych, rzecznik prasowy katowickiej RDOŚ, przypomina, że złamanie zakazów jazdy po chronionym terenie stanowi wykroczenie zagrożone mandatem do 500 zł lub karą grzywny w wysokości do 5000 zł. – Jeśli udowodni się, że dana osoba spowodowała istotną szkodę przyrodniczą, może na podstawie art. 181 kodeksu karnego odpowiadać jak za przestępstwo zagrożone konfiskatą pojazdu, a nawet więzieniem. Kodeks wykroczeń przewiduje kary nie tylko za wjazd, ale również za sam postój pojazdu w lesie – dodaje Łukasz Zych. Podkreśla także, że niezwykle istotna jest odpowiednia reakcja świadków sytuacji, w których ktoś łamie obowiązujące prawo i niszczy przyrodę. Widząc nieprawidłowości, należy niezwłocznie powiadomić policję. (kredo)


Ogromne zainteresowanie „Moją Wodą”

Powstrzymać suszę!

Ponad 31 tysięcy wniosków na dofinansowanie przydomowych instalacji retencyjnych złożono w ramach drugiej edycji rządowego programu „Moja Woda”. Nabór zakończył się 10 czerwca. Łączna kwota finansowania we wnioskach złożonych elektronicznie wyniosła 160 mln zł. Kwotę ostateczną, wynikającą z wniosków złożonych w wersji papierowej, poznamy po 12 lipca.

Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację suszy w Polsce. Ma temu służyć zwiększenie poziomu retencji na terenie posesji przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych do utrzymania przydomowej zieleni i zbiorników wodnych. Instalacje zrealizowane w ramach programu „Moja Woda” zmniejszą tym samym zapotrzebowanie na wodę z sieci wodociągowej. – Budżet drugiej edycji został wyczerpany w ciągu niespełna trzech miesięcy. To pokazuje, jak duże są potrzeby i zrozumienie problemu walki z suszą – podsumował minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Dotacją objęto zakup, montaż i uruchomienie instalacji retencyjnych, dzięki którym zmniejszy się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej oraz poza teren nieruchomości. Powinno to także zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień oraz pozytywnie wpłynąć na wydajność miejscowych oczyszczalni ścieków. – Nie ma szybszego i skuteczniejszego sposobu, by zapobiegać suszy niż wykorzystanie tzw. deszczówki czy wód roztopowych. Tym bardziej cieszy nas skala zainteresowania i gotowość właścicieli nieruchomości do realizacji takich instalacji. Wierzę, że wyzwolenie potencjału mikroinwestycji może poprawić współczynnik retencji wody w Polsce. Warto pamiętać, że to już kolejny po „Czystym Powietrzu” i „Moim Prądzie” program NFOŚiGW skierowany do indywidualnego odbiorcy, który pomaga finansować postawy proekologiczne, prosumenckie i jednocześnie ma olbrzymi walor edukacyjny – stwierdza wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Artur Lorkowski. (klk)