Wydanie nr 22 z dnia 4.06.2021 r.

Fundusz zwiększył pulę nagród

Szczęśliwa piątka

Pięć z 61 nowych ekologicznych klas na Śląsku powstanie w powiecie cieszyńskim. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął siódmą edycję konkursu cieszącego się dużą popularnością „Zielona Pracownia 2021”. Zarząd instytucji zdecydował o zwiększeniu puli dotacji, która wzrosła do ponad 2,3 mln zł.

Konkurs skierowany był do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym nagrodzonych w konkursie „Zielona Pracownia – projekt 2021”. – Zainteresowanie tymi konkursami jest cały czas bardzo duże. Poziom nasyłanych do nas projektów jest bardzo wysoki. I właśnie dlatego uznaliśmy, że powinniśmy zwiększyć tegoroczną pulę środków pierwotnie przeznaczonych na ten konkurs z 2 do ponad 2,3 mln zł – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Na tegoroczny konkurs „Zielona Pracownia 2021” wpłynęły 133 wnioski, z czego wyłonionych zostało 61 najlepszych projektów. W przeważającej większości odbiorcą konkursu okazały się szkoły podstawowe – 108, a jedynie 25 wniosków to licea i technika. Wśród nadesłanych wniosków 50 placówek zostało nagrodzonych finansowo we wcześniejszym konkursie „Zielona pracownia – projekt 2021”. Gdzie zatem w powiecie cieszyńskim powstaną nowe klasy, w których w ciekawy i pełen innowacji sposób młodzi ludzie będą mogli zgłębiać tajniki nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych? O dofinansowanie postarała się gmina Skoczów, dzięki czemu 40 tys. zł powędruje na pracownię „Eko-Region” w Szkole Podstawowej w Pierśćcu (na zdjęciu projekt). Tyle samo pieniędzy pozyskał samorząd województwa śląskiego, który jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie. Pod Kaplicówką stworzony zostanie „Przystanek EKO Śląsk Cieszyński”. O dwie kolejne zielone klasy wzbogaci się również gmina Istebna. Pracownię „Życie nicią malowane” zyska Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie, a „Laboratorium świerka istebniańskiego” powstanie w Szkole Podstawowej nr 2 w Istebnej. Na pierwsze pomieszczenie gmina pozyskała 40 tys. zł, natomiast na drugie – 37 897,30 zł. Na liście samorządów z dofinansowaniem w kwocie 36 tys. zł znalazła się także gmina Brenna, która w Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej chce stworzyć klasę „Ekosystemy”.

Podsumowując siedem edycji konkursów „Zielona Pracownia – Projekt” i „Zielona Pracownia”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył ponad 13,4 mln zł na utworzenie 369 zielonych pracowni w naszym województwie. (kredo)


Chcesz mieć „swoją wodę”?

Zegar tyka!

Niewiele czasu zostało na złożenie wniosku w ramach drugiego, kończącego się już naboru w programie „Moja Woda”. Tylko do 10 czerwca można wysyłać dokumenty elektronicznie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W tradycyjnej formie czasu jest nieco więcej.
Co bardzo istotne, po złożeniu dokumentu poprzez Portal Beneficjenta, wnioskodawca zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku i dostarczenia podpisanego formularza w postaci papierowej wraz z załącznikami, z wymaganymi podpisami, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski w wersji papierowej będą natomiast przyjmowane do 12 lipca.

Przypomnijmy, że do dofinansowania w programie „Moja woda” kwalifikują się zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dofinansowany może być również zakup urządzeń zbierających wodę i przesyłających ją do zbiornika oraz sam zbiornik i instalacje, które rozprowadzają zgromadzoną wodę po działce.

Wnioski należy składać przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2000 zł. Minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika bądź zbiorników to 2 metry sześcienne, o ile są one przedmiotem wniosku. (kredo)


Kotły na węgiel tylko do grudnia.  Wyższe progi dochodowe

Zmiany w „Czystym Powietrzu”

Ważne zmiany w rządowym programie „Czyste Powietrze”! Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje o wycofaniu dotacji na kotły węglowe oraz podwyższeniu progów dochodowych. Od kiedy będą one obowiązywać? O co chodzi dokładnie?

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia, co oznacza, że od 1 stycznia 2022 roku nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, kupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia, będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji. Ten warunek nie dotyczy jednak wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, planowanego od 1 lipca.

Od 1 lipca również zwiększą się obecne progi dochodowe uprawniające do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”.

Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2189,04 zł – o około 229 zł wyżej niż obecnie, natomiast dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do 1563,60 zł – o około 164 zł więcej niż obecnie. (kredo)