Wydanie nr 2 z dnia 08.02.2019

SPALINY POD KONTROLĄ

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach może pochwalić się nowoczesną mobilną linią diagnostyczną, która służy do kontroli stanu technicznego samochodów, w tym emisji spalin.

Zakup najnowocześniejszego w kraju urządzenia, które będzie używane na drogach całego województwa, w tym także powiatu cieszyńskiego, został sfinansowany przez wojewodę śląskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jego całkowity koszt wyniósł niemal 1,2 mln zł, a dofinansowanie z Funduszu sięgnęło prawie 560 tys. zł.

Nowa linia zastąpi dotychczasowe urządzenie, które jest już wyeksploatowane. Sprzęt z zewnątrz wygląda niepozornie i przypomina zwykły kontener. Jednak po uruchomieniu, rośnie niczym filmowy robot „transformers”, osiągając wymiar 15 na 6 metrów. Wystarczy kwadrans i mobilna linia diagnostyczna jest gotowa do prowadzenia kontroli.

Jakie możliwości daje takie cacko? Stacja jest zautomatyzowana i ma niezależne źródło zasilania. Dzięki specjalnej konstrukcji może zostać rozstawiona na punktach kontrolnych o niewielkiej powierzchni. Umożliwia przegląd stanu technicznego pojazdów podlegających kontroli ITD – od taksówek, poprzez busy, autobusy aż po pojazdy i zespoły pojazdów o masie 40 ton. Sama waży około 8 ton.

W pojeździe wjeżdżającym na mobilną stację diagnostyczną sprawdzany jest m.in. układ kierowniczy i hamulcowy, a dzięki zastosowaniu tzw. szarpaków hydraulicznych weryfikowany jest stan zawieszenia auta. Na wyposażeniu jest również dymomierz, waga, miernik poziomu dźwięku i analizator spalin, dzięki czemu zwiększy się m.in. poziom nadzoru nad pojazdami przeładowanymi, których naciski osi powodują degradację dróg oraz hałas. Dodatkowo funkcjonalność stacji umożliwia wykorzystanie w trakcie kontroli także urządzeń do pomiaru poziomu ekologiczności najnowszych pojazdów. Sprawdzana jest również poprawność przeprowadzonej kalibracji tachografu.

Mobilna linia diagnostyczna pozwoli rocznie na przeprowadzenie co najmniej 500 kompleksowych kontroli pojazdów. Dla porównania, w 2016 roku przeprowadzono 208 badań jakości spalin, co skutkowało wycofaniem z ruchu 27 pojazdów.

(kredo)


Sprzymierzeńcy ekologii poszukiwani!

DLA KOGO CZEKI?

Rusza kolejna edycja prestiżowych nagród przyznawanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. „Zielone Czeki” – bo o nich mowa – przyznawane są od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi. Wręczane są osobom wyróżniającym się w działalności proekologicznej na terenie Śląska.

Prawo zgłaszania kandydatów do „Zielonych Czeków” przysługuje samym kandydatom, członkom kapituły oraz Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, a także znajdującym się na terenie naszego województwa instytucjom ochrony środowiska, organizacjom pozarządowym, placówkom edukacyjnym, szkołom wyższym i instytucjom naukowym oraz izbom gospodarczym, a także Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.

Zgłoszenie kandydata musi zawierać wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem, rekomendację przynajmniej jednej z wymienionych powyżej instytucji. Dokumenty można składać do 22 marca w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19, z dopiskiem „Zielony Czek”. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi 26 kwietnia.

Kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody wyłoni laureatów w następujących kategoriach: programy i akcje dotyczące ochrony przyrody, prace naukowo-badawcze, edukacja ekologiczna, szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, publicystyka ekologiczna, działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych.

(kredo)


NOWE KOTŁY W STRUMIENIU

Dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ubiegłym roku w Strumieniu wymieniono blisko 100 starych, nieekologicznych kotłów grzewczych na urządzenia nowe, przyjazne dla środowiska.

W 2018 roku w gminie Strumień w ramach walki z niską emisją dofinansowano wymianę 98 starych kotłów grzewczych na urządzenia nowe, ekologiczne. W tej liczbie znalazło się 59 kotłów gazowych oraz 39 kotłów z automatycznym dozowaniem paliwa, w tym 25 urządzeń opalanych węglem kamiennym i 14 opalanych biomasą. Jeśli chodzi o poszczególne części gminy Strumień, to najwięcej dofinansowań było w samym Strumieniu – 28. 20 kotłów grzewczych wymieniono w ramach tej akcji w Pruchnej, 17 w Bąkowie i po 11 w Drogomyślu, Zabłociu i Zbytkowie.

O skali zainteresowania możliwością skorzystania z dofinansowania do wymiany kotła grzewczego najlepiej świadczy liczba złożonych wniosków, których było 148. 22 osoby zostały zakwalifikowane na tak zwaną listę rezerwową na dofinansowanie w tym roku. Jeżeli chodzi o pozostałych wnioskodawców, którzy nie otrzymali finansowego wsparcia, to 11 osób wycofało swoje wnioski, 15 nie uzupełniło złożonej dokumentacji, a w dwóch przypadkach odmówiono dofinansowania. Łącznie ubiegłoroczne dofinansowania do wymiany kotłów w gminie Strumień wyniosły 585 910 zł, z czego 54 646 zł to środki własne gminy. Pozostała część to wsparcie udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie pożyczki, dotacji oraz umorzenia części innych pożyczek.

(hos)


UWAGA NA „DORADCÓW”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wznowił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”. Przy okazji ostrzega, by uważać na osoby, którzy próbują wzbogacić się na programie, oferując płatne usługi.

– Nie współpracujemy z żadnymi osobami i firmami konsultingowymi oraz doradczymi, które oferują pomoc w przygotowywaniu wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”. Od kilku dni docierają do nas niepokojące informacje o tym, że osoby lub firmy podszywają się pod pracowników lub współpracowników Funduszu i pobierają zaliczki na poczet pisania wniosków do programu. Powoływanie się przez te podmioty na jakąkolwiek współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest całkowicie bezprawne i nieuzasadnione – takie ostrzeżenie wydał niedawno katowicki Fundusz.

Pracownicy instytucji przypominają, że konsultacje są bezpłatne i odbywają się w trzech punktach informacyjnych dotyczących programu „Czyste Powietrze”. Znajdują się one w Katowicach, Częstochowie i Bielsku-Białej. W tym ostatnim przypadku – najbliżej nas – przypomnijmy, że biuro mieści się przy ulicy Legionów 57 i jest czynne w dni robocze w godzinach 9.00-14.00. Ponadto działa również infolinia – 32/6032252, a wszelkie pytania można przesyłać również na adres e-mail: czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl

(kredo)


TORBA ZA SUROWIEC

Cieszynianie mogą wziąć udział w akcji organizowanej przez władze miasta, zatytułowanej „Torba za surowiec”. W jej ramach każdy mieszkaniec nadolziańskiego grodu może otrzymać bawełnianą torbę w zamian za surowce, które dostarczy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Akcja, dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, potrwa do końca lutego lub do wyczerpania toreb. Każdy, kto przyniesie 4 kg tworzyw sztucznych, 10 kg szkła albo wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny bądź elektroniczny, na przykład telewizor, lodówkę czy inne urządzenia agd, dostanie ekologiczną torbę na zakupy. – Chcemy propagować postawy proekologiczne i zminimalizować wykorzystywanie ogromnej ilości jednorazowych toreb foliowych, które towarzyszą nam podczas zakupów – mówi Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Cieszyna.

PSZOK znajduje się przy ulicy Motokrosowej i czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku od 6.00 do 16.00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 7.00-13.00.

(kredo)


Do druku: PDF

E-wydanie