Wydanie nr 18 z dnia 21.09.2018

CZYSTE POWIETRZE PRIORYTETEM

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął cykl spotkań informacyjnych w całym regionie, dotyczących krajowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, skierowanego do właścicieli domów jednorodzinnych.

Głównym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej domów poprzez ich termomodernizację i wymianę źródeł ciepła, a przez to ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i powstawania smogu. Pieniądze przeznaczone na ten cel pochodzą ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także z funduszów europejskich. Przewidziano wydatki w wysokości 103 mld zł, a łączny koszt inwestycji – wraz z wkładem własnym beneficjentów – wyniesie ponad 132 mld zł. Finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, natomiast w formie pożyczek – 39,7 mld zł. Realizacja programu zaplanowana została na lata 2018-2029.

W ramach „Czystego Powietrza” termomodernizacji poddanych zostanie nawet 4 mln domów w całym kraju. Minimalny koszt realizowanego projektu to 7 tys. zł. Właściciele budynków, których dochody są najniższe, otrzymają do 90 procent dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z programu. Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu. Ponadto, pożyczki mogą być udzielane na czas do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które wynosi obecnie 2,4 proc.

Jedno z pierwszych spotkań kampanii informacyjnej na Śląsku odbyło się w Zamku Cieszyn (na zdjęciu). Uczestniczyło w nim wielu mieszkańców nadolziańskiego grodu i gmin ościennych, a także przedstawiciele samorządów i administracji państwowej oraz zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Kolejne spotkania miały miejsce w Dębowcu, Goleszowie, Hażlachu i Istebnej.

(kredo)


Pytanie do młodych

CO MYŚLICIE O KLIMACIE?

Wiele mówi się o tym, jak ważne jest wychowywanie dzieci w duchu poszanowania przyrody i budowanie ich ekologicznych nawyków od najmłodszych lat. Dzięki różnorodnym działaniom wyrastają kolejne pokolenia coraz bardziej świadome ciążącej odpowiedzialności za powierzony skrawek świata. Instytucje zajmujące się ochroną środowiska chcą dać głos młodzieży i wysłuchać jej pomysłów.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapraszają uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie „Młodzieżowe przesłanie klimatyczne dla przyszłości”. Ideą konkursu jest zachęcenie młodzieży szkół średnich do sformułowania swojego punktu widzenia na zmiany klimatyczne oraz oczekiwań względem rządzących w tym zakresie. Zgłoszenia można nadsyłać do 28 września na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice.

Finał konkursu będzie miał miejsce 24 października podczas Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego w Poznaniu. Kapituła konkursu wybierze dziesięć szkolnych zespołów z całego kraju, które dokonają tam prezentacji swoich „zielonych” przesłań. Dla najlepszych przewidziane są nagrody finansowe przekazane na rzecz szkoły. „Młodzieżowe przesłanie klimatyczne dla przyszłości” może przybrać dowolną formę: przemówienia, prezentacji, plakatu, filmu czy inną.

Mamy nadzieję, że w szkołach powiatu cieszyńskiego znajdą się kreatywne i pomysłowe osoby, które podejmą wyzwanie i wezmą udział w konkursie.

(kredo)


JAK POZBYĆ SIĘ PŁYT?

Komputerowe nośniki danych w postaci płyt CD lub DVD odchodzą powoli do lamusa, gdyż są zastępowane bardziej nowoczesnymi rozwiązaniami. W wielu domach tymczasem zalega ich całe mnóstwo. Czy można ich się ot tak pozbyć, wyrzucając do kosza na śmieci?

Za tym, aby zwrócić szczególną uwagę na sposób pozbywania się nośników kompaktowych, przemawia kilka argumentów. W pierwszej kolejności warto przyjrzeć się ich budowie. Popularne niegdyś krążki są zazwyczaj skonstruowane z kilku warstw – ochronnej, odbiciowej (refleksyjnej), izolacyjnej i zapisu danych. Te zewnętrzne najczęściej składają się z poliwęglanu lub utwardzanego lakieru. Warstwa refleksyjna może być natomiast zbudowana z różnego rodzaju metali lub ich połączeń, na przykład aluminium, złota lub srebra.

Tworzywa sztuczne, używane do produkcji płyt, są niezwykle trwałe i odporne na warunki środowiskowe, dlatego ich usuwanie jest utrudnione. Poza tym zawarte w nich metale mogą być przy odpowiednim zagospodarowaniu skutecznie odzyskane i ponownie użyte. O należyte zniszczenie płyt warto zadbać także z innego powodu – mogą zawierać dane wrażliwe lub prywatne, które nie powinny trafić w niepowołane ręce. Wielokrotnie są to wiadomości służbowe, poufne dane medyczne lub handlowe, osobiste lub rodzinne nagrania czy zdjęcia i wiele innych cennych informacji. W przypadku bardzo starych płyt można nawet nie zdawać sobie sprawy z ich zawartości.

Jak zatem zniszczyć płyty CD i DVD? Warto je oddać firmom specjalizującym się w niszczeniu danych elektronicznych, które zapewnią ekologiczne i bezpieczne rozwiązanie. Z ich oferty warto skorzystać także w przypadku danych służbowych – szczególnie wrażliwych. Taki wybór pozwala pozbyć się płyt zgodnie z wymogami prawnymi, zapobiec wyciekowi poufnych danych, a przy tym jest w pełni ekologiczny i przyjazny środowisku. Profesjonalne firmy recyklingowe oferują niszczenie płyt, które polega na rozdrobnieniu nośnika danych. Otrzymane w procesie niszczenia ścinki mogą być wykorzystane jako surowiec wtórny, na przykład przy produkcji biopaliw.

(kredo)


Sadź drzewa i dbaj o nie!

LICZĄ SIĘ LIŚCIE

Bielski Klub Gaja, znany z podejmowania różnorodnych działań na rzecz środowiska i poszanowania praw zwierząt także w naszym powiecie, rozkręca 16. edycję programu „Święto Drzewa”. Tym razem przebiegać będzie pod hasłem „Każdy liść pochłania CO2”.

Ekolodzy zwracają uwagę na ochronę klimatu, wpływ człowieka na zmiany w nim następujące, a także rolę i znaczenie drzew w łagodzeniu skutków tych zmian. Jednocześnie chcą zachęcić jak najwięcej osób do podejmowania lokalnych działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew, a także modyfikację naszych codziennych nawyków na bardziej ekologiczne.

– Postępujące zmiany klimatu wpływają na wszystkie części naszego globu. Mają bezpośredni wpływ na nasze życie i zdrowie, a także światową gospodarkę. Są bezpośrednim zagrożeniem dla zachowania różnorodności biologicznej. Przyroda pomaga nam w dostosowaniu się do zmian klimatu i łagodzi ich skutki, dlatego powinniśmy ją chronić. Działanie zgodnie z naturą, a nie przeciwko niej, może przynieść korzyści nam wszystkim. Drzewa i lasy są niezbędnym elementem regulacji klimatu. Pochłaniają dwutlenek węgla, który jest główną przyczyna globalnego ocieplenia. Dlatego też ich sadzenie oraz dbanie o nie pozostaje jednym z najbardziej opłacalnych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym – mówi Jacek Bożek, założyciel i prezes Klubu Gaja.

Dzięki programowi, wspieranemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udało się zasadzić już blisko 850 tysięcy drzew. Na stronie www.swietodrzewa.pl znajduje się specjalny licznik i formularz, za pomocą którego można zgłosić zasadzone przez siebie okazy, a także zgłosić się do programu.

W ramach Święta Drzewa organizowane się także konkursy. Pierwszy z nich to „Czarodziejskie Drzewo”. Klub Gaja chce nagrodzić tych, którzy zasadzą najwięcej drzew, podejmą najszerszą współpracę na rzecz ochrony drzew i wykażą się kreatywnością swoich działań. Czas na przesłanie sprawozdań mija 30 listopada. W tym samym czasie można także zastanowić się i wysłać zgłoszenie do konkursu na „Drzewo Roku”. Poszukiwane są drzewa z historią, która scala lokalną wspólnotę i pobudza wyobraźnię. Wraz z początkiem roku szkolnego ruszył z kolei konkurs „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” i będzie realizowany do 30 czerwca 2019 roku. W tym przypadku nagrody otrzymają ci, którzy zbiorą największą ilość makulatury, zaangażują w akcję największą liczbę uczestników i najciekawiej przeprowadzą swoje działania. Uczestnikami wszystkich trzech konkursów mogą być zarówno osoby indywidualne, jak i placówki edukacyjne, urzędy administracji państwowej i samorządowej, instytucje i organizacje społeczne, lokalne wspólnoty mieszkańców oraz firmy.

(kredo)


Do druku: PDF

E-wydanie