Wydanie nr 15 z dnia 10.08.2018

Przy ekologicznych inwestycjach

JAK FUNDUSZ BRENNĄ WSPOMAGA

W ostatnich kilku latach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wsparł gminę Brenna dotacjami i pożyczkami o łącznej wysokości ponad 4,7 miliona zł. Pieniądze te trafiły nad Brennicę jako wsparcie dla korzystnych dla środowiska, proekologicznych inwestycji.

Budowana obecnie sieć wodociągowa w Brennej przy ulicy Góreckiej, Leśników i Wiązowej ma doprowadzić bieżącą wodę do 49 budynków. Ułatwi to życie ludziom oraz poprawi kondycję środowiska naturalnego. Zaprzestanie używania studni sprawi bowiem, że więcej wód gruntowych zostanie dla szeroko rozumianej przyrody. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspiera tę inwestycję kwotą ponad 720 tysięcy zł.

Z uwagi na ukształtowanie terenu oraz rozproszoną zabudowę, w gminie Brenna nie wszędzie wchodzi w rachubę budowanie sieci kanalizacyjnej. Tam, gdzie ona nie dotrze, ekologicznym rozwiązaniem jest zastąpienie tradycyjnych szamb przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Dzięki finansowej pomocy WFOŚiGW w Katowicach, która wyniosła 405 tysięcy zł, w gminie Brenna w latach 2015-2018 powstało kilkadziesiąt biologicznych, przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponieważ w położonej na terenie gminy Brenna Jaskini Wiślańskiej znajdują się cenne zbiorowiska fauny oraz zimują tam nietoperze, katowicki fundusz dotacją w wysokości ponad 14 tysięcy zł pomógł samorządowi w ubiegłym roku zabezpieczyć dwa prowadzące do jaskini otwory. Dotacja WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 15 tysięcy zł ułatwiła gminie Brenna w latach 2015-2016 opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Zgodnie z tym dokumentem podejmowane są proekologiczne działania takie jak redukcja gazów cieplarnianych czy zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Brennej.

Nikomu nie trzeba wyjaśniać, że budowa kanalizacji sanitarnej to inwestycja na wskroś ekologiczna. Dlatego też katowicki fundusz w latach 2014-2018 wspomagał kolejne etapy rozbudowy kanalizacyjnej sieci w Brennej i w Górkach. Łącznie wsparcie wyniosło ponad 3,5 miliona zł. W 2016 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umarzalną pożyczką w wysokości blisko 30 tysięcy pomógł gminie Brenna wykonać w Górkach Wielkich wodociąg przy ulicy Franciszkańskiej, dzięki czemu z bieżącej wody mogą tam korzystać mieszkańcy 9 budynków.

(hos)


Miliony dla Doliny Górnej Wisły

NA POMOC PTAKOM

Dolina Górnej Wisły, obejmująca w dużej części teren powiatu cieszyńskiego, została objęta szczególnym projektem, który ma na celu ochronę siedlisk bytujących tam ptaków wodno-błotnych, w szczególności ślepowrona i rybitwy. Na ten cel udało się pozyskać wsparcie unijne oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 4,3 mln euro.

Najważniejsze zadania, jakie są zaplanowane do realizacji w latach 2018-2022, polegają na zabezpieczeniu brzegów wysp na stawach hodowlanych, żwirowniach i Zbiorniku Goczałkowickim oraz remoncie infrastruktury stawowej. Rozmywanie brzegów wysp, które stanowią dogodne miejsca lęgowe dla ptaków, oraz ich zalewanie przez spiętrzoną wodę, to zagrożenia, z którymi projekt „Life Vistula” próbuje walczyć.

Pozostałe niebezpieczeństwa to zarastanie wysp, uszkodzenia grobli na stawach, niekontrolowana turystyka i rekreacja czy niedostateczna ochrona siedlisk w miejscach żerowania ślepowrona. Dlatego celem projektu jest również uświadomienie mieszkańcom ważnej roli siedlisk wykorzystywanych przez ślepowrona, a także uregulowanie ruchu turystycznego i racjonalne udostępnienie chronionych obszarów. Chodzi także o to, by upowszechnić metody ochrony przyrody w gospodarczym wykorzystaniu sztucznych zbiorników wodnych.

Projekt jest realizowany przez kilka podmiotów, m.in. Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach, a jego beneficjentami są również zarządcy stawów, w których prowadzone będą prace. Na naszym terenie będą one miały miejsce w Zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu. Mieszkańców powiatu cieszyńskiego, którzy często odpoczywają nad Zbiornikiem Goczałkowickim, zaciekawią z pewnością inwestycje, jakie są tam zaplanowane, a jest ich sporo. Powstanie m.in. wieża obserwacyjna wraz z parkingiem w pobliżu, a także dwa pomosty dla wędkarzy. Pozostałe działania prowadzone będą w Dolinie Dolnej Soły, Dolinie Dolnej Skawy oraz stawach w Brzeszczach.

(kredo)


LABA W ZGODZIE Z NATURĄ

Wakacje to okres sprzyjający wypoczynkowi na łonie natury. Ważne, aby spędzając czas blisko przyrody, szanować ją, bo tylko wtedy laba będzie nie tylko przyjemna, ale i bezpieczna, czyli jednym słowem – zgodna z naturą.

Napotykając dzikie zwierzęta, nie należy podchodzić do nich zbyt blisko i nie dotykać ich, ponieważ w obecności ludzi szybko się denerwują. Nie wolno też dokarmiać mieszkańców lasu, gdyż będą szukać pożywienia coraz bliżej siedzib ludzkich i przez to stanowić dla nich zagrożenie. Kiedy chcemy rozbić namiot na łonie natury, warto zrobić to tak, aby nie uszkodzić ekosystemu i nie zakłócić spokoju zwierząt, szczególnie tych wychowujących młode. Jeśli zauważymy młode osobniki albo jaja zwierząt, nie dotykajmy ich, bo może to spowodować odrzucenie ich przez matkę. Jeśli ich los nas jednak niepokoi, powiadommy o naszym odkryciu odpowiednie służby.

Celem naszych letnich wojaży są często parki narodowe. Na ich terenie obowiązują szczególne zasady. Wchodząc do parku, należy przede wszystkim poruszać się wyłącznie po wyznaczonych szlakach. W parku narodowym nie wolno też niczego zrywać, na przykład kwiatów, jagód czy grzybów. Można natomiast do woli fotografować przyrodę w celach niekomercyjnych. Na wyprawę warto zabrać ze sobą niezbędne numery telefonów do pracowników parku, które mogą się przydać na przykład w sytuacji, gdy zobaczymy ranne zwierzęta. Nie udzielajmy im pomocy samodzielnie!

Pamiętajmy też, aby po sobie posprzątać. Dla niektórych zwierząt porzucone plastikowe torby wyglądają jak pokarm, a zjedzone – stanowią poważne zagrożenie. Śmiertelnie wręcz groźne są żyłki wędkarskie zostawione w wodzie czy na plaży. Karygodne – nie tylko w wakacje – jest porzucanie odpadów byle gdzie. To nie tylko szkodliwe dla środowiska działanie, ale i nielegalne. Tworzywa sztuczne rozkładają się setki lat, przykładowo jednorazowa torebka foliowa 120 lat, opona samochodowa – 300-500 lat, a plastikowa butelka – nawet 1000! Toksyny dostają się do gleby i wód gruntowych, a widok i odór dzikiego wysypiska skutecznie odbierają przyjemność ze spaceru po lesie. Wywóz śmieci w nieprzystosowane do tego miejsca pociąga za sobą nieodwracalne szkody dla krajobrazu, ekosystemu, kondycji fauny i flory, a zwiększona ilość biogazów na terenie dzikiego wysypiska może doprowadzić do jego zapłonu, natomiast chorobotwórcze bakterie i grzyby mogą skazić wodę.

Wakacyjne wypady – zwłaszcza zagraniczne – wiążą się także z kupnem pamiątek. Niektóre z nich mogą się okazać najdroższymi, jakie kiedykolwiek nabyliśmy… Przewożenie przez granice między innymi części koralowców i muszli, również w formie biżuterii, wielu gatunków orchidei, kaktusów, przedmiotów ze skóry gadów, w tym butów i torebek, części ciała gatunków chronionych – także w postaci orientalnych leków – jest niezgodne z prawem i zagrożone karami. Rozglądając się za pamiątkami, wypróbujmy za to produkty regionalne. Dzięki temu będziemy mogli poznać w pełni kulturę i tradycję regionu, wspierając jednocześnie lokalne gospodarstwa i twórców.

Chcąc być eko podczas urlopu, warto unikać jazdy samochodem na krótkich dystansach, na przykład do kiosku czy po pieczywo. Zdecydowanie lepiej wybrać rower lub spacer. Będąc poza domem, nie zapominajmy także o segregacji śmieci.

(kredo)


Ma na to pół miliona złotych

STRUMIEŃ WALCZY Z NISKĄ EMISJĄ

W gminie Strumień, dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, kolejny raz realizowana jest akcja dopłacania mieszkańcom do wymiany starych, zanieczyszczających środowisko kotłów grzewczych, na urządzenia nowe, ekologiczne.

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, gmina Strumień otrzymała w tym roku na program ograniczania niskiej emisji finansowe wsparcie w łącznej wysokości ponad pół miliona złotych. Złożyły się na to dotacja w wysokości 198 tysięcy zł oraz pożyczka (wraz z umorzeniem części zaciągniętych w funduszu środków) opiewająca na 336 581 zł. Dzięki temu władze Strumienia mogły przyznać dofinansowanie do wymiany starych urządzeń grzewczych na nowe, przyjazne dla środowiska, 99 mieszkańcom tej gminy. Nabór wniosków odbył się w czerwcu, następnie dokonano formalnej ich weryfikacji, a obecnie podpisywane są umowy z tymi osobami, które zostały zakwalifikowane do tego proekologicznego programu. Dotacja wynosi do 80 procent kosztów wymiany starego kotła grzewczego na nowy, ale nie więcej niż 6 tysięcy zł.

– Gmina Strumień od 2008 roku udziela osobom fizycznym dofinansowania do wymiany źródeł ciepła. Do tej pory dotowano wymianę kotłów w 183 domach, a kwota wydatkowana z budżetu gminy na ten cel wyniosła 585 323 złotych – mówi burmistrz Strumienia Anna Grygierek.

(hos)


Do druku: PDF

E-wydanie