Wydanie nr 13 z dnia 1.04.2021 r.

Wysoki poziom konkursu i większa pula nagród

Szkoły marzą o zielonej klasie

173 projekty walczyły o pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w tegorocznej edycji konkursu „Zielona Pracownia – Projekt 2021”. Śląskie placówki mogły zdobyć nawet 10 tys. zł. Jury wytypowało 50 laureatów, wśród których nie brakuje szkół w naszym regionie.

Pomysł na zagospodarowanie pracowni, wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu – to wszystko komisja oceniająca projekty brała pod lupę. W najbliższym czasie analizowane będą kolejne wnioski, tym razem złożone w konkursie „Zielona Pracownia 2021”, gdzie termin ich nadsyłania minął 31 marca.

– Zainteresowanie tymi konkursami jest ogromne. Bardzo nas to cieszy, bo dzięki temu szkolne pracownie wyglądają coraz piękniej. Ponieważ poziom zgłoszonych w tym roku projektów zielonej pracowni był bardzo wysoki, zwiększyliśmy pulę nagród pieniężnych – mówi Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łączna suma nagród w konkursie „Zielona Pracownia – Projekt 2021” wyniosła blisko 470 tys. zł.

Które zatem szkoły w powiecie cieszyńskim znalazły się na liście laureatów? Pierwszą z nich jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej, która otrzymała 9000 zł na pracownię „Ekosystemy”. Dwie kolejne placówki znajdują się na terenie gminy Istebna. To Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej, która uzyskała 9779,46 zł na projekt pod nazwą „Laboratorium świerka istebniańskiego”, oraz Szkoła Podstawowa nr 1
im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie, która zdobyła 10 000 zł na pracownię „Życie nicią malowane” (patrz wizualizacje powyżej). Ostatnia „nasza” placówka to Szkoła Podstawowa im. Zofii Kossak w Pierśćcu, która na klasę marzeń o nazwie „Eko-Region” wywalczyła 9972,66 zł. (kredo)


Ostatnia szansa na pieniądze

50 mln zł przeznaczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie województwa śląskiego, w szóstym, ostatnim w tej perspektywie unijnej konkursie. O pieniądze mogą się ubiegać m.in. samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

– Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, bo to już ostatnia szansa na zdobycie pieniędzy z tej unijnej perspektywy. Jako instytucja wdrażająca, do rozdysponowania mamy 50 mln zł, ale jeśli zainteresowanie będzie duże, mamy możliwość zwiększenia tej puli, tak jak w poprzednim konkursie, kiedy tę kwotę prawie podwoiliśmy, do ponad 92 mln zł – mówi Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wnioski można składać od 29 marca do 28 maja. – Do wypełnienia i złożenia wniosku konieczny jest przede wszystkim audyt energetyczny budynku przeznaczonego do kompleksowej termomodernizacji. Poza tym beneficjenci muszą skonstruować tzw. montaż finansowy inwestycji. Projekt musi też posiadać wszystkie wymagane prawem zgłoszenia, pozwolenia i inne wymagane zgody na realizacje – wyjaśnia Mariusz Janas, kierownik Zespołu Wdrażania i Koordynowania Projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w katowickim funduszu.
Łączna suma dofinansowania, przekazanego przez katowicki fundusz, po pięciu edycjach konkursu wynosi blisko 327 mln zł na zmodernizowanie energetyczne 663 budynków, w skład których wchodzi 15 479 gospodarstw domowych. (kredo)


Funduszowi Covid-19 nie przeszkodził

Miliard na środowisko

Ponad miliard złotych dofinansowania udzielił w 2020 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na działania związane z ochroną środowiska na Śląsku. To rekordowy wynik w 28-letniej historii instytucji. Lwią część pieniędzy pochłonęła walka ze smogiem. Sporo przeznaczono także na ochronę wód oraz gospodarkę odpadami.

Ze sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynika, że łączna pomoc udzielona na dofinansowanie zadań w 2020 roku to dokładnie 1 002 161 000 zł. Dla porównania, w 2019 roku było to ponad 513 mln zł. – Ta kwota robi olbrzymie wrażenie. Mogę powiedzieć, że to historyczny wynik. Do tej pory fundusz tak dużych pieniędzy rocznie na dofinansowania nie przeznaczał. Tym bardziej, że przecież ubiegły rok był wyjątkowy. Pojawiła się bowiem pandemia Covid-19 i mieliśmy obawy, czy wiele działań prowadzonych przez beneficjentów nie zostanie sparaliżowanych bądź mocno ograniczonych. Jak widać, tak się nie stało – cieszy się Tomasz Bednarek, prezes katowickiego funduszu.

W ubiegłym roku mocno wzrosły wydatki na poprawę jakości powietrza, w tym szczególnie na walkę ze smogiem. Fundusz przeznaczył na ten cel prawie 873 mln zł. Niemal 65 mln zł poszło na ochronę wód, adaptację do zmian klimatu i gospodarkę wodną, a ponad 31 mln zł na gospodarkę odpadami i ochronę powierzchni ziemi. Dofinansowano również zadania zapobiegające poważnym awariom, edukację ekologiczną, zarządzanie środowiskowe w regionie oraz działania utrzymujące różnorodność biologiczną.

Największa część pieniędzy wydanych w zeszłym roku pochodzi z zasobów własnych katowickiego funduszu. Z tego źródła udzielono dofinansowania na kwotę prawie 395 mln zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aktywnie uczestniczy też we wdrażaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Z tej puli, na kompleksową likwidację niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, przekazano wsparcie w łącznej wysokości 388 mln zł. Z kolei ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – niemal 220 mln zł. (kredo)