100953/040618

MYCIE okien, sprzątanie, tel. 33/8113609, 514081911.

100955/040618

DROBNE prace ogrodowe, tel. 33/8113609, 514081911.

E-wydanie