Wydanie nr 35 dnia 3.09.2021 r.

Zainteresowanie fotowoltaiką nie słabnie

Każdy chce mieć swój prąd

Nie słabnie zainteresowanie programem „Mój Prąd”, realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W trzeciej edycji naboru wpłynęło już ponad 110 tysięcy wniosków z całego kraju o dotację na fotowoltaikę.

Zainteresowanie programem „Mój Prąd” jest tak duże, że jego budżet – dwukrotnie już powiększany do kwoty 1 mld 155 mln zł – jest de facto na wyczerpaniu. Powiadomienia mailowe w tej sprawie są systematycznie wysyłane do osób, które złożyły wnioski o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych jeszcze w poprzedniej edycji programu, w drugim naborze, a do tego momentu nie otrzymały finansowego wsparcia. Należy przy tym podkreślić, że regulamin programu nie dawał gwarancji otrzymania dofinansowania, gdyż obowiązuje zasada konkursowa, a alokacja pieniędzy, choć dwukrotnie zwiększana – o 100 mln zł i o 55 mln zł – siłą rzeczy musiała być ograniczona.

Z uwagi na fakt, że ogromna pula pieniędzy w obu poprzednich naborach została już wyczerpana i prawdopodobieństwo, że pewna grupa wnioskodawców nie znajdzie się w gronie beneficjentów drugiej edycji programu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zachęca do składania wniosków w aktualnie trwającym naborze, trzeciej edycji „Mojego Prądu”. Ponowne złożenie wniosków jest dodatkową możliwością dla osób, które najprawdopodobniej nie dostaną dotacji, a spełniają warunki regulaminowe trzeciej edycji. Warto z tym nie zwlekać, gdyż budżet tegorocznej edycji „Mój Prąd 3.0” w wysokości 534 mln zł pozwoli na dofinansowanie maksymalnie około 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, a już ponad 110 tys. wniosków zostało złożonych. Dodać trzeba, że trwający od 1 lipca br. nabór wniosków potrwa do 22 grudnia albo do wyczerpania alokacji. Tymczasem zainteresowanie jest tak duże i dynamiczne (dziennie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływa nawet 3-4 tys. wniosków!), że przy tym tempie składania dokumentów budżet trzeciej edycji programu „Mój Prąd” może wyczerpać się już do połowy września.

– Proponujemy zatem i jednocześnie zachęcamy, aby wnioskodawcy z drugiego naboru, którzy spełniają warunki regulaminu trzeciego naboru, a dotychczas nie otrzymali dofinansowania, skorzystali z dodatkowej szansy. Warto zarazem pamiętać, że zgodnie z regulaminem trzeciego naboru programu, wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem „Generatora Wniosków” dostępnego na naszej stronie internetowej. Dokumentacja wysyłana do nas w formie papierowej ze względów formalnych nie będzie mogła być rozpatrywana – wyjaśnia Maciej Chorowski, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (kredo)


Nabór wniosków trwa przez cały wrzesień

Fundusz przedsiębiorcom

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Chodzi o instalacje o mocy do 50 kW z terenu województwa śląskiego w ramach programu „50 kW na start”, wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Beneficjentami programu są mikroprzedsiębiorcy oraz małe lub średnie przedsiębiorstwa, które mogą uzyskać dofinansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych zadania w tym w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości 90 proc. udzielonego dofinansowania oraz w formie dotacji do 10 proc. udzielonego dofinansowania. Warunkiem udzielenia przez fundusz dofinansowania w formie dotacji jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki w ramach programu „50 kW na start”. Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie funduszu w Katowicach. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zaleca się jednak wysłanie dokumentów pocztą lub przesyłką kurierską. O terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do jednostki.

Nabór wniosków trwa przez cały wrzesień bądź do wyczerpania alokacji środków. Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie rundy w przypadku wyczerpania puli pieniędzy, a wynosi ona dla dotacji – 500 tys. zł, oraz dla pożyczki – 4,5 mln zł. Jak się dowiadujemy, dopuszcza się jednak możliwość zwiększenia kwoty środków przeznaczonej na program „50 kW na start”, jeśli zainteresowanie przedsiębiorców będzie duże. (kredo)


By „kopciuchów” było coraz mniej

Na gminy czekają bonusy

Ostatnia szansa dla gmin na dodatkowe środki finansowe w ramach pakietu zachęt w programie „Czyste Powietrze”. Do tej pory prawie dwa tysiące samorządów zdecydowało się m.in. na utworzenie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych na swoim terenie. Pozostałym jednostkom, które dotychczas wahały się ze zgłoszeniem i podpisaniem porozumienia o współpracy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po raz ostatni umożliwia takie rozwiązanie.

Termin zadeklarowania się w sprawie przystąpienia do programu mija 15 września, a możliwość skorzystania z finansowych zachęt, czyli zawarcia porozumienia lub aneksu do porozumienia w tym celu, upływa 30 września br. Obowiązuje pisemna forma zgłoszenia przez gminy do właściwych terytorialnie jednostek, w naszym przypadku jest to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na samorządy czeka w sumie ponad 100 mln zł na działania dotyczące programu „Czyste Powietrze”.
Nowe bonusy dla gmin składają się z trzech komponentów. System zachęt obejmuje wsparcie na utworzenie oraz bieżące funkcjonowanie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców – do 30 tys. zł, nowe stawki za złożony wniosek o dofinansowanie z terenu gminy (150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania i 50 zł przy podstawowym, a było to odpowiednio 100 zł i 0 zł) oraz do 16 mln zł na premiowanie gmin, które w danym roku wykażą się największą aktywnością pod względem liczby składanych wniosków w programie „Czyste Powietrze”. W ramach zachęt koszty kwalifikowane są od 1 kwietnia 2021 roku.

Dodatkowe wsparcie dla gmin ma przyczynić się do zwiększenia dostępności dla mieszkańców poszczególnych gmin oferty dotyczącej dofinansowania wymiany starych „kopciuchów”, a tym samym liczby składanych wniosków o dofinansowanie w ramach „Czystego Powietrza”, co wpłynie także na przyspieszenie tempa realizacji rządowego przedsięwzięcia. Szczegóły na temat programu oraz wzór porozumienia dla gmin dostępne są na stronie czystepowietrze.gov.pl w zakładce „Partnerzy/Dla gmin”. (kredo)

Wydanie nr 31 z dnia 6.08.2021 r.

Punkt w Istebnej już działa

„Czyste Powietrze” bliżej górali

Mija miesiąc odkąd w gminie Istebna działa punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego programu „Czyste Powietrze”. Uroczyste podpisanie porozumienia w tym zakresie miało miejsce w amfiteatrze „Pod Skocznią”. W Trójwsi gościli m.in. Tomasz Bednarek, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, wraz ze swoim zastępcą, Adamem Lewandowskim.

– Gmina Istebna, na podstawie zawartego porozumienia, wspomaga swoich mieszkańców w procesie składania wniosków o dofinansowanie oraz dokonuje ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to mieszkańcom dostęp do programu i usprawni jego wdrażanie na naszym terenie – mówi Łucja Michałek, wójt gminy Istebna. O tym, jak bardzo punkt w Trójwsi jest potrzebny, świadczy kolejka osób, jaka już w dniu podpisania porozumienia w Istebnej ustawiła się do przedstawicieli katowickiego funduszu, którzy przyjechali specjalnie po to, by udzielić góralom konsultacji i wszelkich informacji dotyczących programu „Czyste Powietrze”.

Przypomnijmy, że „Czyste Powietrze” to program skierowany do osób, które są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych czy wydzielonych lokali mieszkalnych. W jego ramach od 2018 roku wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej udzielają dofinansowań na wymianę, zakup i montaż źródła ciepła, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, mikroinstalację fotowoltaiczną, ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową czy przygotowanie dokumentacji projektowej bądź audytu energetycznego.

Założeniem programu, który ma być realizowany do 2029 roku, jest ograniczenie i zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery z domów jednorodzinnych, a ponadto ochrona środowiska, efektywne zarządzanie energią poprzez wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizację budynków. Dotacja może wynosić do 30 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 tys. zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. (kredo)


Cisownica i jej tajemnice

„Nieznane oblicza cisownickiej przyrody” – to tytuł przewodnika spacerowego, wydanego przez gminę Goleszów i Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To również owoc starań mieszkańców urokliwego regionu, szczególnie rozmiłowanych w swojej małej ojczyźnie, a także efekt pracy specjalistów z zakresu nauk biologicznych, zwłaszcza botaniki.

– Dziś, w czasach znacznego przekształcenia siedlisk przyrodniczych i często drastycznego wpływu działalności człowieka na krajobraz, liczne walory gminy Goleszów, zarówno historyczne, geologiczne i przyrodnicze, zasługują na popularyzację. Docenienie i poznanie ich przez mieszkańców naszej gminy pozwoli na skuteczniejsze działania mające na celu ochronę bioróżnorodności na jej terenie. Nadal na naszym terenie odkrywane są nieznane wcześniej stanowiska wielu gatunków, niestety odnotowuje się również zanikanie kolejnych miejsc dotychczasowego występowania roślin oraz zwierząt, stąd konieczność publikacji, która zbierze istotne wiadomości na temat bogactwa przyrodniczego oraz posłuży jako przewodnik dla osób podążających szlakami turystycznymi przebiegającymi przez teren naszej gminy – mówi Sylwia Cieślar, wójt gminy Goleszów.

Książka jest pierwszym tak kompleksowym wydawnictwem prezentującym najważniejsze osobliwości przyrodnicze i atrakcje, które warto poznać w Cisownicy. Jej uzupełnieniem są liczne zdjęcia dokumentujące piękno natury, a dołączona do przewodnika mapa zachęca do wędrówek. Dodajmy, że publikacja pokazuje miejsca pozornie znane, ale jest duża szansa, że wielu mieszkańców czy turystów, przechodząc na przykład obok jakiegoś źródełka czy drzewa, nie jest świadomych ich wartości przyrodniczej czy skrywanej historii. I właśnie z takim zamiarem wydane zostały „Nieznane oblicza cisownickiej przyrody” – by przybliżyć ciekawostki będące na wyciągnięcie ręki i zainspirować do poszukiwania bliższych informacji o naturalnym bogactwie występującym w części gminy Goleszów. (kredo)


Remontuj z głową!

Mimo corocznych apeli, ciągle się to zdarza – niszczenie gniazd ptaków przy okazji remontów i termomodernizacji budynków. Ofiarami źle prowadzonych inwestycji często są jerzyki, ale nie tylko…

W zakamarkach budynków, w otworach wentylacyjnych czy w stropodachach, gnieżdżą się również wróble, gołębie miejskie, kawki, jaskółki oknówki, a nawet pustułki. Miejsca ich gniazdowania są szczególnie chronione w sezonie lęgowym, który przypada właśnie teraz. – Prowadzenie prac w okresie lęgowym często prowadzi do śmierci zwierząt, zarówno piskląt, jak i dorosłych osobników. Zdarza się, że dostęp do gniazd jest zamurowywany, przez co giną nie tylko pisklęta, ale również ich rodzice, próbujący za wszelką cenę dostać się do młodych – mówi Łukasz Zych, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Jeśli prace budowlane wiążą się z niszczeniem siedlisk gatunków chronionych, wówczas konieczne jest uzyskanie zezwolenia z tej instytucji. – Prowadzenie prac bez tej zgody jest złamaniem przepisów i wiąże się z koniecznością ich wstrzymania oraz możliwością poniesienia kary grzywny lub aresztu. W zezwoleniach tych zawsze określone zostają sposoby zabezpieczenia siedlisk, tak aby w wyniku prowadzonych prac zwierzęta nie ucierpiały. W wielu przypadkach nakazujemy również montaż budek lęgowych. Niestety, mimo wielu apeli przyrodników i ornitologów, ciągle otrzymujemy zgłoszenia niszczenia ptasich gniazd. Jedyne, co możemy zrobić, to zgłosić sprawę na policję i współpracować z nią w celu wyjaśnienia danego przypadku – tłumaczy Łukasz Zych.

Przypominamy więc zarządcom budynków i firmom wykonującym remonty o zachowaniu szczególnej ostrożności i podejmowaniu działań wyłącznie zgodnych z prawem, a także o odpowiednim przygotowaniu i prowadzeniu zadań. Nadzór nad inwestycjami powinni prowadzić ornitolodzy, a mieszkańcy winni być czujni i jeśli są świadkami niszczenia ptasich siedlisk, powinni zgłaszać te sprawy bezpośrednio na policję lub straż miejską. – Nawet, jeśli my otrzymamy takie zgłoszenie, możemy je jedynie przekazać, nie zawsze od razu. A czasem te kilka godzin oczekiwania może okazać się kluczowe do zatrzymania nielegalnie prowadzonych prac – dodaje Łukasz Zych. (kredo)

Wydanie nr 26 z dnia 2.07.2021 r.

Punkty konsultacyjne w gminach

Pomogą i doradzą

Program „Czyste Powietrze” to szansa dla mieszkańców na wsparcie finansowe związane z termomodernizacją domów jednorodzinnych oraz wymianą starych źródeł ogrzewania. Aby ułatwić właścicielom budynków uzyskanie dofinansowania, w pomoc włączają się samorządy.

Dzięki podpisanym porozumieniom z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, mieszkańcy danej gminy mogą zgłaszać się bezpośrednio do punktu konsultacyjno-informacyjnego zlokalizowanego w urzędzie.

Wiele osób, mimo uproszczenia zasad programu, ma problem z wypełnieniem dokumentów. Obecnie pomoc można uzyskać w 1860 gminach, w tym 120 na terenie działania WFOŚiGW w Katowicach. Dzięki dobrowolnym porozumieniom, urzędnicy na miejscu pomagają mieszkańcom wypełniać wnioski, w tym także skompletować wymagane załączniki, doradzają i udzielają niezbędnych informacji na temat programu „Czyste Powietrze”. W ramach działania punktu mieszkańcy mogą bezpośrednio zasięgnąć informacji od przeszkolonych w tym zakresie pracowników obsługi punktu oraz skorzystać z możliwości złożenia wniosku o podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania m.in do wymiany źródeł ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Zainteresowanie programem jest olbrzymie. Porozumienie z WFOŚiGW w Katowicach podpisały już w regionie: Cieszyn, Chybie i Skoczów. Kolejne punkty powstały niedawno w Strumieniu oraz Zebrzydowicach. I tak w Strumieniu punkt został otwarty 29 czerwca. Jest on zlokalizowany w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Porady dla mieszkańców są udzielane po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 506 868 113.
Z kolei biuro w gminie nad Piotrówką czynne jest od 1 lipca dwa dni w tygodniu – w środy w godz. 8.00-13.00 oraz czwartki od 12.00 do 17.00. Mieszkańcy gminy Zebrzydowice, chcący skorzystać z bezpośredniej pomocy przy wypełnianiu wniosku, proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerami: 660519106 oraz 790402577 w celu umówienia konsultacji.

Co więcej, w związku z ogromnym zainteresowaniem udziałem w programie, wójt Chybia, Janusz Żydek, zdecydował wprowadzić dodatkowy dzień obsługi klientów. Od 22 czerwca punkt jest czynny we wtorki od godz. 9.30 do 16.30, w środy i czwartki w godz. 8.30-15.30. Chętni proszeni są o wcześniejsze umówienie terminu wizyty pod tel. 503036151.

„Czyste Powietrze” to pierwszy w historii Polski tak szeroki program rządowy związany z poprawą jakości powietrza, w ramach którego możliwe jest udzielenie wsparcia dla termomodernizacji domów jednorodzinnych oraz wymiany starych źródeł ogrzewania. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych piecach. Program „Czyste Powietrze” ma służyć przede wszystkim poprawie stanu powietrza w Polsce poprzez zwiększenie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także poprzez zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza. (klk)


Tablice podpowiadają, co robić

Quady kontra tufy

W powiecie cieszyńskim pojawiły się tablice informujące o tym, jak chronić Cieszyńskie Źródła Tufowe, które są zagrożone m.in. przez rozjeżdżające je quady, motocykle crossowe i samochody terenowe.

Cieszyńskie Źródła Tufowe należą do sieci Natura 2000. W ich skład wchodzą cztery obszary aktywnych źródlisk z depozycją martwicy wapiennej. Nazwa obszaru wzięła się od tufu wapiennego, skały osadowej, powstałej w wyniku reakcji chemicznej, w której często występują szczątki zwierząt i roślin. Ostoja obejmuje cztery, niepołączone ze sobą enklawy – Morzyk w gminie Jasienica, Las Grabicz w gminie Goleszów, Las Kamieniec w gminie Dębowiec (na zdjęciu) i Skarpę Wiślicką w gminie Skoczów. To właśnie tam, na łagodnych wzgórzach poprzecinanych licznymi, głębokimi dolinkami, dochodzi do powstawania tufów.

Na przeważającej części obszaru Cieszyńskich Źródeł Tufowych obowiązuje zakaz poruszania się quadami, motocyklami crossowymi i samochodami terenowymi. Ich wjazd na objętą ochroną powierzchnię, do lasu czy do strumienia, bezpośrednio niszczy naturalne bogactwo. Dewastacja tufów wapiennych może spowodować, że to, co najcenniejsze, nigdy już nie zdoła wrócić do stanu pierwotnego, ponieważ ten formuje się wiele lat. Jazda pojazdami silnikowymi może skutkować również wieloma innymi negatywnymi zjawiskami, takimi jak erozja gleb, zmiana przepływu wód, płoszący zwierzęta hałas oraz zanieczyszczenie spalinami, paliwami lub olejami.

Tablice informacyjne postawiła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łukasz Zych, rzecznik prasowy katowickiej RDOŚ, przypomina, że złamanie zakazów jazdy po chronionym terenie stanowi wykroczenie zagrożone mandatem do 500 zł lub karą grzywny w wysokości do 5000 zł. – Jeśli udowodni się, że dana osoba spowodowała istotną szkodę przyrodniczą, może na podstawie art. 181 kodeksu karnego odpowiadać jak za przestępstwo zagrożone konfiskatą pojazdu, a nawet więzieniem. Kodeks wykroczeń przewiduje kary nie tylko za wjazd, ale również za sam postój pojazdu w lesie – dodaje Łukasz Zych. Podkreśla także, że niezwykle istotna jest odpowiednia reakcja świadków sytuacji, w których ktoś łamie obowiązujące prawo i niszczy przyrodę. Widząc nieprawidłowości, należy niezwłocznie powiadomić policję. (kredo)


Ogromne zainteresowanie „Moją Wodą”

Powstrzymać suszę!

Ponad 31 tysięcy wniosków na dofinansowanie przydomowych instalacji retencyjnych złożono w ramach drugiej edycji rządowego programu „Moja Woda”. Nabór zakończył się 10 czerwca. Łączna kwota finansowania we wnioskach złożonych elektronicznie wyniosła 160 mln zł. Kwotę ostateczną, wynikającą z wniosków złożonych w wersji papierowej, poznamy po 12 lipca.

Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację suszy w Polsce. Ma temu służyć zwiększenie poziomu retencji na terenie posesji przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych do utrzymania przydomowej zieleni i zbiorników wodnych. Instalacje zrealizowane w ramach programu „Moja Woda” zmniejszą tym samym zapotrzebowanie na wodę z sieci wodociągowej. – Budżet drugiej edycji został wyczerpany w ciągu niespełna trzech miesięcy. To pokazuje, jak duże są potrzeby i zrozumienie problemu walki z suszą – podsumował minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Dotacją objęto zakup, montaż i uruchomienie instalacji retencyjnych, dzięki którym zmniejszy się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej oraz poza teren nieruchomości. Powinno to także zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień oraz pozytywnie wpłynąć na wydajność miejscowych oczyszczalni ścieków. – Nie ma szybszego i skuteczniejszego sposobu, by zapobiegać suszy niż wykorzystanie tzw. deszczówki czy wód roztopowych. Tym bardziej cieszy nas skala zainteresowania i gotowość właścicieli nieruchomości do realizacji takich instalacji. Wierzę, że wyzwolenie potencjału mikroinwestycji może poprawić współczynnik retencji wody w Polsce. Warto pamiętać, że to już kolejny po „Czystym Powietrzu” i „Moim Prądzie” program NFOŚiGW skierowany do indywidualnego odbiorcy, który pomaga finansować postawy proekologiczne, prosumenckie i jednocześnie ma olbrzymi walor edukacyjny – stwierdza wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Artur Lorkowski. (klk)