172706/070818

SPRZEDAM okorki, 600486072.

E-wydanie